Ali je CSES raziskovalni program slovenske nacionalne raziskave volitev?

Prispevek v zborniku "Primerjalno družboslovje / Niko Toš, Karl H. Müller, ured.", Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, Str. 235 - 242, Ljubljana (2010)

COBISS-ID: 30295133
ISSN: 978-961-235-416-9

Authors:

ŠTEBE, Janez

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 73.4, Financial and Economic Crisis, the Future of the European Union, Globalization, and European Citizenship, May 2010, EC