Arhiv družboslovnih podatkov in storitve prostega dostopa do znanstvenih podatkov v republiki Sloveniji

Članek "Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov / [urednika Igor Zemljič, Maja Božič]", Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Str. 64 - 78, Ljubljana (2010)

COBISS-ID: 30380893
ISSN: 978-961-6683-15-9

Authors:

ŠTEBE, Janez

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Everyday, Participative blog on living through the epidemic, 2020/2, ZRC-SAZU