Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov

Predavanje ADP na dogodku "Motivacijski seminar za študente in delavnica, 2009", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2009)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

Seminar je namenjen študentom družboslovnih fakultet. Uvod predstavi pogoste ovire pri uporabi podatkovnih virov, povezane z pomankljivo podatkovno in statistično pismenostjo. Prikazana so različna z Arhivom družboslovnih podatkov povezana gradiva in viri za premagovanje teh ovir. Na kratko so predstvljeni podatkovni viri samega arhiva in drugih sorodnih ustanov, kot je Statistični urad RS in viri mednarodnih podatkov. Posebej je izpostavljena možnost nadaljnjega usposabljanja za delo na podatkovnih gradivih s pomočjo temu namenjenih gradiv. Prikazan je primer uporabe podatkov ene od nagrajenih diplomskih nalog Klinarjevega sklada. Drugi del je delavnica s prikazom iskanja, dostopa in sprotnega analiziranja podatkov ADP, ki se zaključi z nalogami za preizkus prikazanega.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si