Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov

Predavanje ADP at an event "Motivacijski seminar za študente in delavnica, 2009", Ljubljana, Slovenija (2009)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Seminar je namenjen študentom družboslovnih fakultet. Uvod predstavi pogoste ovire pri uporabi podatkovnih virov, povezane z pomankljivo podatkovno in statistično pismenostjo. Prikazana so različna z Arhivom družboslovnih podatkov povezana gradiva in viri za premagovanje teh ovir. Na kratko so predstvljeni podatkovni viri samega arhiva in drugih sorodnih ustanov, kot je Statistični urad RS in viri mednarodnih podatkov. Posebej je izpostavljena možnost nadaljnjega usposabljanja za delo na podatkovnih gradivih s pomočjo temu namenjenih gradiv. Prikazan je primer uporabe podatkov ene od nagrajenih diplomskih nalog Klinarjevega sklada. Drugi del je delavnica s prikazom iskanja, dostopa in sprotnega analiziranja podatkov ADP, ki se zaključi z nalogami za preizkus prikazanega.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: