Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov

Predavanje ADP at an event "Motivacijski seminar za študente in delavnica, 2009", Ljubljana, Slovenija (2009)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Seminar je namenjen študentom družboslovnih fakultet. Uvod predstavi pogoste ovire pri uporabi podatkovnih virov, povezane z pomankljivo podatkovno in statistično pismenostjo. Prikazana so različna z Arhivom družboslovnih podatkov povezana gradiva in viri za premagovanje teh ovir. Na kratko so predstvljeni podatkovni viri samega arhiva in drugih sorodnih ustanov, kot je Statistični urad RS in viri mednarodnih podatkov. Posebej je izpostavljena možnost nadaljnjega usposabljanja za delo na podatkovnih gradivih s pomočjo temu namenjenih gradiv. Prikazan je primer uporabe podatkov ene od nagrajenih diplomskih nalog Klinarjevega sklada. Drugi del je delavnica s prikazom iskanja, dostopa in sprotnega analiziranja podatkov ADP, ki se zaključi z nalogami za preizkus prikazanega.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovenian public opinion 2019/1, Mirror of Public Opinion, ISSP Religion IV, Use of renewable energy sources, Vegetarianism and veganism, Attitude towards first aid, Use of the Internet and social networks, Hate speech, CJMMK

 ADP ACTIVITIES
11. January 2024 | Online

Spletni seminar: Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

27. November 2023 | Ljubljana, Slovenia

15. Evropska konferenca uporabnikov DDI letos v Sloveniji

 CONFERENCES AND EVENTS
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si