Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili. Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki

Predavanje ADP at an event "Predavanje pri predmetu Trg delovne sile in zaposlovanje, Fakulteta za družbene vede, 16. marec 2015", Ljubljana, Slovenija (2015)

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

V sodelovanju med Arhivom družboslovnih podatkov in Statističnim uradom Republike Slovenije je bila pripravljena anonimizirana mikropodatkovna datoteka Ankete o delovni sili 2010, in sicer z namenom širše distribucije mikropodatkov manj zahtevnim uporabnikom, med katere prištevamo tudi dodiplomske in podiplomske študente, ki si želijo enostavnejšega dostopa do mikropodatkov uradne statistike. Poleg anonimizirane datoteke ADS 2010 pa ADP distribuira tudi druge mikropodatke s področja trga dela ter sorodnih disciplin: Anketa o delovni sili 1997-2000, Upravljanje človeških virov (2004-2008), Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih 2011, Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, 2011 itd. Študentom je bilo predstavljeno tudi praktično delo s podatki Ankete o delovni sili v programskem paketu SPSS, in sicer testiranje hipotez in odgovarjanje na konkrtna raziskovalna vprašanja.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: