Access to and specifics of detailed national LFS data – the case of Slovenia

Predavanje at an event "Fourth DwB Training Course: Working with data from official statistics in Europe –particularly the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), 17. september 2014", Data without Boundaries (DwB), Ljubljana, Slovenia (2014)

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

Raziskovalci, doktorski študenti in dodiplomski študenti imajo v Sloveniji različne možnosti dostopa do podatkov uradne statistike, še posebno pa do podatkov Ankete o delovni sili (ADS). Registriranim raziskovalcem so na voljo deindividualizirani podatki ADS, ki so dostopni v varni sobi in preko oddaljenega dostopa. Za potrebe študentov ter v namene promocije rabe tega dragocenega podatkovnega vira pa so pripravljene tudi podatkovne datoteke, ki so ob preprosti registraciji dostopne na spletni strani ADP (PUF datoteke). Za vsa raziskovanja ADS pa ADP pripravlja tudi kakovostne strukturirane metapodatke, vključno z vsemi pripadajočimi gradivi raziskav.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si