Uvodna predstavitev ADP

Predavanje at an event "Dostop in uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah, 21. avgust 2014", Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33115741

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Arhiv družboslovnih podatkov nacionalno podatkovno središče za družboslovje: pridobiva pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih disciplin, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem in namenja nadaljnji uporabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene. Deluje od leta 1997 in je del široke družine evropskih družboslovnih arhivov, imenovane CESSDA. Predavanje govori o poslanstvu in nalogah ADP.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si