Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi. Odprti podatki. Druga delavnica

Predavanje at an event "Delavnica 2. Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi, 15. marec 2013", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2013)

COBISS-ID: 32723037

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
LUŽAR, Sanja

Abstract:

Delavnica je bila ena od aktivnosti, s katerimi smo skušali v Sloveniji spodbuditi razpravo o oblikovanju politik s področja ravnanja z raziskovalnimi podatki, financiranimi iz javnih sredstev. Na delavnico smo povabili predstavnike raziskovalcev, financerjev in znanstvenih revij.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: