Novice po letih

Nova raziskava: Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje

Objavil Maja Dolinar, 29. 6. 2017 ob 12:09

Objavili smo novo raziskavo Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori: pričakovanja, značilnosti in motivacija za potovanje, ki je bila izvedena z namenom pridobiti nekaj pojasnil glede fenomena kitajskih turistov v Sloveniji in Črni Gori. Glavni cilj raziskave je bil raziskati osnovne lastnosti kitajskih turistov v obeh državah ter na osnovi izvedenih primerjav oblikovati smernice in predloge za bolj učinkovito trženje omenjenih destinacij ciljni populaciji.

Oznake: ADP nova2017 raziskava

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si