Novice po letih

Nova raziskava: Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Objavil Maja Dolinar, 12. 4. 2017 ob 07:19

Objavili smo raziskavo Slovensko javno mnenje 2014. Slovensko javno mnenje (SJM) 2014 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2014 (ESS 7). Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2014 je del sedmega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 22 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »odnos do priseljevanja« (delno vključen že v ESS krogu 1) in »odnos do zdravja«.

Oznake: ADP nova2017 raziskava

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si