Novice po letih

Nova raziskava: Slovensko javno mnenje 2015

Objavil Maja Dolinar, 22. 2. 2017 ob 13:04

Objavili smo raziskavo Slovensko javno mnenje 2015. Raziskava vključuje 4 tematske sklope, in sicer stališča o delu, stališča o vlogi države, ogledalo javnega mnenja in stališča o varnosti. Podatki so bili zbrani med novembrom 2015 in februarjem 2016.

Oznake: ADP nova2017 raziskava

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si