MIGIM07 Migracije, integracija in multikulturnost

02. 12. 2009

Cilj raziskovalnega projekta obsega analizo obstoječe slovenske integracijske politike (ki zajema področja ekonomske, kulturne, politične in socialne integracije) s pomočjo podrobnejše obravnave posameznih sektorskih politik (izobraževalna, zaposlitvena, stanovanjska, jezikovna, kulturna, manjšinska/etnična politika ipd.). V skladu s priporočili in strateškimi smernicami Evropske unije in na osnovi primerljivih študij, izvedenih v drugih evropskih državah, je posebna pozornost namenjena naslednjim tematikam: pravica do združevanja družin, dostop do dela in enakopravna obravnava na delovnem mestu, civilno državljanstvo in zagotavljanje pravic nenaturaliziranim imigrantom ter preprečevanje diskriminacije in ksenofobije. Za potrebe izvajanja evalvacije integracijskih politik je ključnega pomena tudi sistematično spremljanje javnega mnenja, saj omogoča povratno informacijo o učinkih in (ne)uspehih integracijskih procesov s strani celotne družbe. Fokusirana javnomnenjska anketa je zasnovana kot specializiran merski instrument, ki omogoča izvedbo longitudinalnega spremljanja stališč, s čimer bodo pridobljena reprezentativna mnenja v slovenskem prostoru. Namen javnomnenjske raziskave je torej pridobiti sistematičen nabor stališč in ocen o migracijah v slovenskem prostoru, o integraciji imigrantov, multikulturnosti, solidarnosti, socialni distanci, stopnji diskriminacije in ksenofobije ipd.

Oznake: ADP nova2009 raziskava

Oznake novic

ADP [154]raziskava [123]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]nova2019 [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si