How to get data?

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 1. Read the Terms of use of data in the ADP.
 2.  

 3. Go to the Catalogue of the ADP and search studies, using keywords..
 4.  

 5. Learn about the selected study by carefully reading all of the sections: Study Description, Data Description, and Accompanied Materials.
 6.  

 7. Read the the conditions of accessing an individual study before use.
 8.  

 9. In a case of limited access to the study, a registration form will need to be filled in. In some rare cases you will nedd to fill in an additional form for secured accessed under a special condition or ask for access in a secure room. More about special conditions!
 10.  

 11. After getting the username and password you can perform online analyses on NESSTAR browser or download the data file to your local computer (depending on the selected and assigned level of access) and perform analyses in a selected statistical software.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. How to get data?. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/uporabi/kako/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovenski utrip 1/2013, Družba znanja, FUDS

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si