List of internal guidelines and instructions

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Workflow of handling a new study

 • Procedure of working with study

 

Obtaining and selecting data for ingest

 • Instructions for submitting data for ADP
 • Instructions for submitting data for data producers
 • Workflow for the protection of data
 • Functioning of the Commission for the protection of confidentiality
 • Main criteria for evaluating studies and marking of scientific successfulness
 • Instructions for checking and storing of holdings
 • Internal instructions for the protection of microdata

 

Ingest

 • Instructions on how to add new studies in Jira
 • The procedure for entering a study
 • Additional recommendations for editing the data file
 • Instructions for the program of correcting the Access database
 • Instructions for the creation of CDB
 • Instructions for database export
 • Instructions for database users' export
 • Instructions for publishing on Nesstar
 • Instructions for publishing on web
 • Instructions for the use of programme sintaxe.exe to build SPSS, SAS, STATA and R syntax
 • Instructions on how to prepare the final data files
 • The procedure for preparation of data file and related documentation
 • Instructions on how to process study descriptions in xml format in accordance with DDI DTD standard
 • Instructions on how to process study descriptions

 

Archival information package

 • Instructions for the programme for the creation of XML for NESSTAR
 • Instructions for the programme for the creation of XML for web
 • Instructions for the use of programme to generate ACU for NESSTAR
 • Instructions for publishing a study on NESSTAR
 • Instructions for publishing a study on webpage ADP
 • Instructions for using the application e-Trajna hramba [eng. e-Long-term curation]

 

Access

 • Instructions for assigning passwords for access to NESSTAR
 • Instructions on how to use Nesstar
 • Instructions on how to use Nesstar in Slovenian

 

Administration

 • Instructions on how to use the Admin module for users
 • Instructions on how to use export user database
 • JIRA-instructions for use
 • Administration of NESSTAR and Jira server
 • Instructions for using the programme Nesstar_logi
 • Instructions to generate reports from Jira database
 • Instructions to generate reports from web database
 • Instructions on how to use import a CSV file to Excel
 • Diagram of directories on »Linux« server
 • Instructions for maintaining the website of ADP
 • Instructions for adding a new webpage outside of Django
 • Instructions on how to translate website in English
 • Instructions for publishing on the webpage od Faculty of Social Sciences
 • Instructions for administration in Wordpress
 • Instructions on how to be present on the social media)
 • Instructions on how to prepare and send e-News
 • Instructions for saving e-News
 • Instructions for using Google Analytics and preparation of monthly reports
 • Instructions on how to prepare a travel order
 • Instructions on how to set up rights on server directories
 • Instructions on how to deal with frequent problems of users
 • Klinar Prize - Instructions

 

Technology and Security

 • Diagram of the ADP system
 • Instructions on how to migrate the Nesstar server
 • Instructions on how to migrate Nesstar
 • Instructions on how to deal with a non-functioning webpage, Nesstar or Jira
 • Instructions on how to protect website content with password
 • Instructions on how to provide backup
 • Instructions on how to inspect backup copies

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. List of internal guidelines and instructions. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/spoznaj/politika/gradiva/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovensko javno mnenje 2007, Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si