1. Make an Acquisition Proposal

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Before making the decision to deposit a study to ADP, we advise you to check if your study fulfills the following conditions::

  • the study includes data,,
  • there is basic documentation that enables the understanding of the data and the preparation of the data for secondary use
  • the author is willing to deposit the study to ADP.

 

 The ADP accepts data of quantitative and qualitative studies from the field of social sciences.

The purpose of filling in the acquisition proposal form is to establish contact between the author/depositor and the ADP. The goal is to examine if the criteria for ingest are met – that is the quality of data, theoretical importance and wider usability of the data, etc.

It is advisable to propose studies that are still in progress, as well as studies that have not yet been included in the Catalogue of ADP. On the basis of the cooperation with the author/researcher, the ADP will make a decision whether or not to continue the procedure of ingest.

If the decision is positive, the study will go into the process of preparation and documentation of the data, with the goal to be included in the Catalogue and consequently accessible for secondary analyses.

 We kindly ask you to fill in one form per study

 

 Acquisition Proposal Form

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 1. Make an Acquisition Proposal. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/evidentiranje/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer, Informacije o seriji, EC

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si