Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

3. april 2019, 9:00 - 12:00, računalniška učilnica 26, FDV, Ljubljana

Opis delavnice

Na delavnici bomo predstavili koncepte, povezane s sekundarno rabo raziskovalnih podatkov in metapodatkov. Udeležence bomo seznanili, kako preko spletne strani ADP dostopati do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih.

Govorili bomo o različnih vrstah in virih raziskovalnih podatkov, tako o nacionalnih kot mednarodnih, ter o identifikaciji potreb, oceni kvalitete in uporabnosti podatkov.

Za pregledovanje opisov in spletno analizo raziskovalnih podatkov, hranjenih v Arhivu družboslovnih podatkov, bomo uporabili spletno aplikacijo Nesstar. Njeno delovanje bomo predstavili na praktičnih primerih.

Gradivo z delavnice

Cilji delavnice
  • Udeleženci se bodo seznanili s postopkom iskanja in izbiro ustreznih raziskovalnih podatkov.
  • Razumeli bodo vsebine opisov raziskovanj in strukturo ponujenih informacij.
  • Usposobili se bodo za analizo in interpretacijo podatkov preko spletnih vmesnikov.
Potrebna znanja in orodja
  • Posebna znanja niso potrebna. Zaželjena je osnovna statistična pismenost.
Ciljna javnost

Delavnica je namenjena raziskovalcem in študentom višjih letnikov s področja družboslovja in humanistike ter vsem, ki jih zanima delo z družboslovnimi raziskovalnimi podatki.


Registracija

Registracija je zaključena! Za dodatne informacije kontaktirajte Arhiv.

Delavnica je brezplačna, prosimo pa, da se registrirate.


Kako do nas?

Kontakt

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter


 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si