Medijska pismenost in predšolski otroci v Sloveniji

Dr. Andrej Kovačič, FAM, piše o raziskavi »Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016«, ki smo jo objavili v katalogu ADP. Raziskava je potekala v slovenskih vrtcih in prikazuje, kako so medijem izpostavljeni predšolski otroci, v domačem okolju in v okviru organiziranega varstva, in kako njihovi starši in vzgojitelji.

Več o tem

ADP na Pedagoški tržnici

Na Fakulteti za upravo je 26. januarja 2018 potekala t.i. Pedagoška tržnica. Na dogodku so si zaposleni z Univerze v Ljubljani izmenjali izkušnje z izvajanjem kombiniranega učenja. Iz ADP smo predstavili možnosti rabe podatkov v učnem procesu. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Sociološko srečanje na Otočcu

Iz ADP smo se udeležili Sociološkega srečanja 2017, ki je letos potekalo na Dolenjskem. Osrednja tema srečanja je bila sociološka imaginacija C. W. Millsa. Sociologi_nje pa so predstavili_e tudi vrsto zanimivih raziskav, v okviru katerih so nastali raziskovalni podatki. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana

Fakulteta za socialno delo je leta 2012 za Mestno občino Ljubljana izvedla raziskavo o ugotavljanju potreb starih ljudi, ki živijo v MOL. Avtorice so se v raziskavi osredotočile na naslednje življenjske okoliščine: področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa, ki so pomembno povezane s potrebami starih ljudi, saj potrebe niso odvisne le od osebnih značilnosti posameznikov. Podatke iz raziskave so objavile v ADP. Več o raziskavi preberite v nadaljevanju!

Več o tem

Raziskava o kitajskih turistih v Sloveniji in Črni gori

Kitajski trg ponuja veliko priložnosti in izzivov za slovenska podjetja. Leta 2016 je 156 milijonov kitajskih turistov prečkalo meje svoje države, obisk kitajskih turistov se povečuje tudi v Sloveniji. V ADP smo objavili raziskavo o pričakovanjih, karakteristikah in motivaciji za potovanje kitajskih turistov v Sloveniji in Črni gori. Dr. Andrej Raspor v nadaljevanju predstavi podrobnosti!

Več o tem

Mediji in srednješolci v Sloveniji

Dr. Andrej Kovačič s Fakultete za medije je v prispevku predstavil podatkovno zbirko Mediji in srednješolci (2016). Podatki imajo velik potencial za ponovno rabo in so skupaj z drugo dokumentacijo dostopni v Arhivu družboslovnih podatkov. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Lestvica lustracije in politika tranzicijske pravičnosti v post komunističnem svetu

Dr. Peter Rožič je v prispevku predstavil svojo raziskavo, v kateri je preučeval definicijo lustracije in uporabo lustracijskih zakonov v post komunističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope ter bivše Sovjetske zveze. Poleg ključnih izsledkov raziskave je v prispevku predstavil tudi metodologijo zbiranja podatkov. Podatkovna datoteka je dostopna v ADP. Več v nadaljevanju.

Več o tem