Raziskovalni dan FDV 2024 posvečen znanstvenemu komuniciranju

Raziskovalni dan Fakultete za družbene vede (FDV) je letni dogodek, ki je letos potekal 27. maja. Namenjen je predstavitvi raziskovalnega dela, izmenjavi znanja in izkušenj ter spodbujanju razprav o aktualnih znanstvenih vprašanjih, osrednja tema letošnjega dogodka pa je bilo znanstveno komuniciranje, ki je za sodobno akademsko skupnost izjemnega pomena. Za komuniciranje v razvijajočem sodobnem okolju imamo na voljo številne možnosti. Predvsem pa moramo vzeti v obzir, da znanstveno komuniciranje ni isto kot promocija.

Več o tem

Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji

Ko obiščemo nek muzej ali galerijo, danes navadno vidimo le izbor predmetov, ki jih ta poseduje. Večina inventarja se namreč nahaja v depojskih prostorih, ki niso dostopni laični javnosti. Kako so depoji organizirani, kakšne so klimatske razmere in v kakšne embalažne materiale muzeji uporabljajo za dolgotrajno pakiranje predmetov, je le nekaj vprašanj, ki smo si jih leta 2018 postavili v anketni raziskavi o razmerah hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji.
Pišeta: dr. Ana Slavec (InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem) in Maša Kavčič (Zavod za varstvo kulturne dediščine)

Več o tem

Dve raziskavi o inovacijskih dejavnostih podjetij v gozdno-lesnem sektorju in njihovi okoljski koristi

Inovativnost podjetij v gozdno-lesnem sektorju je ključna za ohranjanje koraka z naraščajočo mednarodno konkurenco, poleg tega pa imajo inovacije v tem sektorju pomembno vlogo pri prizadevanju za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih vplivov. Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE smo na temo inovativnost podjetij v tem sektorju izvedli dve presečni anketni raziskavi. Piše dr. Ana Slavec.

Več o tem

Pričakovanja ljudi, ki živijo ob meji, ob vstopu Slovenije v schengenski prostor

V okviru Zbirke podatkov s področja etničnih in migracijskih študij smo v ADP objavili štiri javnomnenjske raziskave iz leta 2010, ki obravnavajo življenje prebivalcev ob meji s Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko. V štirih ločenih bazah so raziskovalke in raziskovalci iz ZRS Koper proučevali vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti. Zanimal jih je položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU.

Več o tem

Nova zbirka podatkov v ADP: Etnične in migracijske študije

Tematske zbirke raziskovalnih podatkov so eden od načinov, s katerim arhivi družboslovnih podatkov prispevamo k vidnosti izbrane teme. V preteklem letu smo skupaj z raziskovalci in raziskovalkami ugotovili, da etnične in migracijske študije potrebujejo tovrstno osvetlitev. Zastavili smo si cilj, da bomo vanjo skušali umestiti najkakovostnejše podatke iz zadnjih let, hkrati pa bomo opozorili na starejše raziskave, ki so v ADP na voljo že dalj časa, a so morda zaradi slabega poznavanja vsebine kataloga ADP manj vidne. Več na blogu!

Več o tem