ADP na Pedagoški tržnici

Na Fakulteti za upravo so v okviru projekta »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« pripravili Pedagoško tržnico. Dogodek, ki se je odvil v petek, 26. januarja 2018, so namenili predvsem izmenjavi izkušenj zaposlenih na Univerzi v Ljubljani na področju kombiniranega učenja.

Pozdravnem nagovoru dr. Mitje Dečmana, prodekana za študijske zadeve Fakultete za upravo, je sledila predstavitev projekta Digitalna UL. Dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko, je poudaril pomen uvajanja novih tehnologij in pristopov v študijske procese, kot odgovor na vse hitrejše spremembe in globalizacijo znanja.

Dr. Mitja Dečman (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Predstavitve so se zvrstile v okviru treh tematskih sekcij kombiniranega učenja na Univerzi v Ljubljani: strateški vidiki, pedagoški vidiki ter tehnični vidiki in informacijski viri. Ti vidiki ustrezajo trem ravnem uvajanja kombiniranega učenja v študijski proces. Dr. Mitja Dečman, mag. Damijana Keržič in Manica Danko so spregovorili o kombiniranem učenju na Fakulteti za upravo, ki ima na tem področju že dolgoletne izkušnje. Kombinirani oziroma e-študij je zdaj obvezen del predmetov na fakulteti, kar po njihovi oceni prinaša številne izzive pedagogom pri pripravi, oblikovanju in objavi študijskih vsebin ter evalvaciji in ocenjevanju dela in znanja študentov. Fakulteta za upravo nudi tudi študijske programe, ki se v celoti izvajajo v e-obliki na daljavo.

Dr. Franc Lobnik in Matjaž Lobnik sta predstavila medijske treninge za pedagoge, ki poučujejo na doktorskem študiju Varstvo okolja Univerze v Ljubljani. Pedagog namreč za izvedbo predavanja v obliki neposrednega video prenosa ali pa vnaprej posnetega video predavanja potrebuje dodatne veščine. Določiti je potrebno cilje, ki jih naj doseže specifična populacija, ki ji je predavanje namenjeno. Poleg predavanja in vnaprejšnjega branja gradiva predavatelj pripravi tudi vsebine za interaktivno delo s študenti, saj ti na tak način več odnesejo od predmeta. Posneta predavanja lahko študent gleda v urah in na lokacijah, ki mu najbolje ustrezajo (npr. na vlaku). O snemanju video predavanj je spregovoril tudi mag. Rok Žurbi, Fakulteta za elektrotehniko. Nataša Godec je delila izkušnje Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja FDV z vključevanjem kombiniranih tečajev informacijskega opismenjevanja v pedagoški proces. Zanimive možnosti pri oblikovanju kombiniranega učenja predstavljajo tudi izobraževalne igre, o katerih sta spregovorili Sara Drožđek in Anja Luštek s Pedagoške fakultete, ter geo-informacijske tehnologije, njihovo uporabo je predstavil dr. Marko Krevs z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete.

Dr. Janez Bešter (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Iz ADP smo na Pedagoški tržnici sodelovali s prispevkom Obstoječi raziskovalni podatki na univerzi: Primer priprave in uporabe gradiv ADP pri študiju. Udeležencem smo predstavili aktivnosti ADP s poudarkom na možnostih dostopa do podatkovnih virov in njihove analize. Kratko predstavitev smo namenili tudi projektu priprave učnih gradiv, s katerim želimo obogatiti študijske programe na področju družboslovja ter hkrati krepiti statistično pismenost študentov.

Kombinirano učenje nedvomno predstavlja izjemno uporabno možnost za doseganje izobraževalnih ciljev. Priprava tovrstnega gradiva zahteva temeljit premislek s strani pedagogov. Svetovanje pri končni obliki vsebin in objavi v različne spletne portale jim lahko nudijo različne strokovne službe na fakultetah in univerzah. Vsi skupaj pa potrebujemo izobraževanje za pripravo tovrstnih vsebin.

 

Prejšnji članek

Statistični dan 2018: Moč podatkov

Naslednji članek

S knjižničarji o novem spletnem učbeniku na temo NRRP

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja