Prevod tezavra ELSST v slovenščino

Ena od zahtev konzorcija CESSDA je, da države članice oz. izvajalci storitev pripravijo prevod tezavra ELSST v nacionalne jezike. V ADP smo za prevod tezavra v slovenski jezik poskrbeli v preteklem letu. Za razliko od ostalih članic smo se v sodelovanju s Clarin prevoda lotili s pomočjo programskih orodij. Več v nadaljevnanju.

Več o tem

ADP na Pedagoški tržnici

Na Fakulteti za upravo je 26. januarja 2018 potekala t.i. Pedagoška tržnica. Na dogodku so si zaposleni z Univerze v Ljubljani izmenjali izkušnje z izvajanjem kombiniranega učenja. Iz ADP smo predstavili možnosti rabe podatkov v učnem procesu. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Arhiviranje novih vrst podatkov (CESSDA Expert Seminar 2017)

12. in 13. septembra 2017 je potekal vsakoletni strokovni seminar (CESSDA Expert Seminar). Tokrat v Bergnu organizaciji norveškega arhiva družboslovnih podatkov (NSD), ki je gostil 20 predstavnikov 12 evropskih arhivov. Strokovno pozornost smo usmerili v uporabo in arhiviranje novih vrst podatkov. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana

Fakulteta za socialno delo je leta 2012 za Mestno občino Ljubljana izvedla raziskavo o ugotavljanju potreb starih ljudi, ki živijo v MOL. Avtorice so se v raziskavi osredotočile na naslednje življenjske okoliščine: področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa, ki so pomembno povezane s potrebami starih ljudi, saj potrebe niso odvisne le od osebnih značilnosti posameznikov. Podatke iz raziskave so objavile v ADP. Več o raziskavi preberite v nadaljevanju!

Več o tem

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP

V ADP smo od koncu septembra izvedli delavnico o uporabi podatkov iz kataloga ADP. Udeleženci z različnih fakultet in drugih ustanov so se seznanili s praktičnimi napotki ter možnostmi glede dostopa do podatkov v ADP in mednarodnih katalogih. Več o tem v nadaljevanju!

Več o tem