Dve raziskavi o inovacijskih dejavnostih podjetij v gozdno-lesnem sektorju in njihovi okoljski koristi

Inovativnost podjetij v gozdno-lesnem sektorju je ključna za ohranjanje koraka z naraščajočo mednarodno konkurenco, poleg tega pa imajo inovacije v tem sektorju pomembno vlogo pri prizadevanju za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih vplivov. Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE smo na temo inovativnost podjetij v tem sektorju izvedli dve presečni anketni raziskavi. Piše dr. Ana Slavec.

Več o tem

Pričakovanja ljudi, ki živijo ob meji, ob vstopu Slovenije v schengenski prostor

V okviru Zbirke podatkov s področja etničnih in migracijskih študij smo v ADP objavili štiri javnomnenjske raziskave iz leta 2010, ki obravnavajo življenje prebivalcev ob meji s Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko. V štirih ločenih bazah so raziskovalke in raziskovalci iz ZRS Koper proučevali vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti. Zanimal jih je položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU.

Več o tem

Raziskave o mladih v Sloveniji

V Arhivu družboslovnih podatkov je na voljo več raziskav, ki osvetljujejo položaj mladih v Sloveniji. Pred kratkim smo zbirko dopolnili z objavo raziskave Mladina 2020 (Lavrič in Deželan, 2022). Bralce in bralke vabimo, da se seznanijo z novo raziskavo in pobrskajo za predhodnimi raziskavami, ki so pod drobnogled vzele različne vidike življenja mladih v Sloveniji.

Več o tem

Nova zbirka podatkov v ADP: Etnične in migracijske študije

Tematske zbirke raziskovalnih podatkov so eden od načinov, s katerim arhivi družboslovnih podatkov prispevamo k vidnosti izbrane teme. V preteklem letu smo skupaj z raziskovalci in raziskovalkami ugotovili, da etnične in migracijske študije potrebujejo tovrstno osvetlitev. Zastavili smo si cilj, da bomo vanjo skušali umestiti najkakovostnejše podatke iz zadnjih let, hkrati pa bomo opozorili na starejše raziskave, ki so v ADP na voljo že dalj časa, a so morda zaradi slabega poznavanja vsebine kataloga ADP manj vidne. Več na blogu!

Več o tem

Nekaj praktičnih napotkov pri analizi obsežnejših zbirk kvalitativnih podatkov

Spodbuda za blog je nastala v okviru seminarja ADP Načrtovanje ravnanja s kvalitativnimi raziskovalnimi podatki: primer Spomin na medije v Jugoslaviji, ki je potekal 7. septembra 2021. Gosta seminarja sta bila dr. Jernej Amon Prodnik in dr. Jernej Kaluža iz Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede, ki sta se sprehodila skozi življenjski krog podatkov in predstavila nekaj dilem in rešitev, ki vodijo do kakovostne podatkovne objave. Med drugim predstavita tudi konkretne postopke, ki jih je potrebno izvesti pred arhiviranjem podatkov in njihovo znanstveno rabo.

Več o tem