Podatki na temo migracij v Evropi

V tematskem prispevku predstavljamo podatkovne vire, ki pomagajo razumeti migracije v sodobnih družbenih okoliščinah. Raziskovalcem je na voljo gradivo spletnega seminarja, v katerem boste izvedeli, kako dostopati do podatkov o migracijah in dobili nekaj nasvetov o tem, kako jih uporabiti. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Vrednote v prehodu XI

V obdobju 1997–2016 je pod skupnim naslovom Vrednote v prehodu doslej izšlo že deset zajetnih knjig, ki dokumentirajo celoten korpus empiričnih raziskav Centra za raziskovanje javnega mnenja na FDV. Vsebina zadnje, enajste knjige, obsega pregledno urejene podatke iz Evropske družboslovne raziskave (ESS),  metodološko nedvomno najkakovostnejšega mednarodnega projekta te vrste. Več na blogu!

Več o tem

Statistični dan 2018: Moč podatkov

V torek, 23. januarja 2018, je pod okriljem Statističnega urada Republike Slovenije in Statističnega društva Slovenije potekal že 27. tradicionalni Statistični dan. Letošnji dogodek so posvetili temama »Moč podatkov«i n »Živimo s podatki«. S prispevki in razpravo smo se udeleženci seznanili zlasti z različnimi vidiki rabe podatkov, njihove kvalitete in seveda moči. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Politična participacija mladostnikov v Sloveniji  

Sodelavci iz Inštituta RS za socialno varstvo so leta 2016 opravili študijo o aktivnem državljanstvu mladih. Za blog ADP so spregovorili o tem, kako so se lotili raziskave, o težavah z dostopom do podatkov in o tem, kako so jih rešili. Podrobneje so predstavili izbor kvalitativnih podatkov o izbrani populaciji ter kvantitativne podatke, ki so jih črpali iz zakladnice Arhiva družboslovnih podatkov. V prispevku predstavijo tudi ključna spoznanja iz raziskave. Več v nadaljevanju.

Več o tem