Mednarodna doktorska poletna šola: Kakovost življenja in pogoji dela v Evropi (Quality of Living and Working Conditions in Europe)

Piše: mag. Irena Vipavc Brvar

Poletna šola je v organizaciji Univerze v Reki, Univerze v Ljubljani in Univerze v Gradcu potekala med 6. in 8. junijem 2019 v Reki. Uvodoma je Daphne Ahrendt iz evropske agencije Eurofound predstavila 3 obsežna raziskovanja, ki potekajo pod njihovim okriljem. To so Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS – European Working Conditions Survey), Evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS – European Quality of Life Survey) in Evropska raziskava podjetij (ECS – European Company Survey). Udeležencem je predstavila nekaj rezultatov raziskav in publikacije, na podlagi katerih je v nadaljevanju potekalo praktično delo. Vsak raziskovalec lahko podatke raziskav pregleda preko spletne strani Eurofounda, mikropodatki pa so na voljo v Angleškem podatkovnem arhivu UK Data Service.

Sledila je predstavitev Avstrijskega podatkovnega arhiva AUSSDA. Otto Bodi-Fernandez je predstavil nastanek arhiva ter poslanstvo in cilje, ki jih želijo doseči. Doktorske študente je seznanil  s storitvijo dostopa do raziskovalnih podatkov, hranjenih v AUSSDA, ter izpostavil prednosti oddaje v njihovem repozitoriju.

Nadaljeval je dr. Janez Štebe iz Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) o dostopu do raziskovalnih podatkov s področja kakovosti življenja in pogojih dela, ki jih raziskovalci lahko najdejo v evropskih podatkovnih repozitorijih. Izpostavil je tudi dostop do drugih gradiv raziskav, kot so na primer testirani vprašalniki in indikatorji merjenja raziskovalne teme, ki so raziskovalcem lahko v veliko pomoč pri oblikovanju lastnih raziskovalnih vprašanj in raziskave.

Dr. Janez Štebe (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Kot zadnja predavateljica prvega dne sem predstavila učbenik »Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki«, ki smo ga pripravili v skupini za usposabljanje pri  konzorciju CESSDA, kamor je aktivno vključen tudi ADP. Učbenik raziskovalce vodi skozi korake oblikovanja  raziskovalnega načrta. Doktorandi so z zanimanjem poslušali priporočila in bili navdušeni nad sistematičnim podajanjem informacij ter logično strukturo učbenika. Po poslušanju vsebin, vezanih na ustrezno hrambo zbranih rezultatov in spremnega gradiva, so si nekateri udeleženci nemudoma naredili dodatne kopije. Ena od mentoric je dejala, da bi sama bila hvaležna za tako sistematične informacije ob začetku svojega študija.

V naslednjih dveh dneh so sledile predstavitve doktorskih del študentov. Na tem mestu omenjam le slovenske kandidatke:

  • Tjaša Podpečan, UL, Precarious work as a factor of uncertainty in teacher’s everyday life
  • Katja Simončič, UL, Consumerism as a mechanism of social control: an outline of social harm
  • Petra Iskra, UL, The Role of RTV Slovenia’s News Broadcasts in the (Co)formation of Public Discourse on the Roman Catholic Church after 1990
  • Zinka Kosec, UL, Work performance in correlation with stress, physical activity, hydration, well-being and job satisfaction
  • Stella Sekulić, UL, Oral Health Models – A Systematic Scoping Review

Predstavitve so na voljo na povezavi.

Okvir poletne šole je bil zastavljen interdisciplinarno in mednarodno, obenem pa v obsegu, ki je omogočal komunikacijo med vsemi udeleženci. Doktorskim študentom smo podali dodatna napotila na njihovi poti, ki so bila odlično sprejeta.

Že nestrpno pričakujem, kaj nam bodo univerze pripravile v prihodnjem letu!

Prejšnji članek

Raziskovalni dan na Fakulteti za družbene vede

Naslednji članek

Visokošolske knjižnice: Primeri dobrih praks in novosti

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.