Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – SHARE

Piše mag. Sonja Uršič iz Inštituta za ekonomska raziskovanja

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement inEurope) je interdisciplinarna mednarodna panelna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju ter socialnih in družinskih omrežjih več kot 120.000 posameznikov, starih 50 let ali več (opravljenih je bilo več kot 297. 000 intervjujev). V raziskavo je trenutno vključenih 27 evropskih držav in Izrael.

NASTANEK IN ZGODOVINA RAZISKAVE

NASTANEK IN ZGODOVINA RAZISKAVE

Evropska komisija je staranje prebivalstva prepoznala kot enega največjih izzivov 21. stoletja za Evropo, raziskava SHARE pa je nastala s pozivom Evropske komisije k »sodelovanju evropskih držav pri vzpostavitvi evropske longitudinalne raziskave o staranju«. Prvo zbiranje podatkov (1. val) je potekalo v letu 2004, vključenih pa je bilo 11 držav. Do danes je bilo izvedenih že 7 valov raziskave, število vključenih držav pa se je povečalo na 27. SHARE je postal glavni steber evropskega raziskovalnega prostora, v letu 2006 izbran kot eden od projektov, ki se izvajajo v okviru Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI). Marca 2011 je SHARE začel delovati v novem formalnem okviru, in sicer je postal prvi Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture SHARE-ERIC. Slovenija je k raziskavi SHARE pristopila v 4. valu, ko je bil sprejet »Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020«, ki je slovenskim raziskovalcem omogočil vključitev v velike evropske raziskovalne infrastrukture, ki so del ESFRI foruma. Nacionalni koordinator raziskave za Slovenijo je Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Oglejte si kratko predstavitev raziskave SHARE.

ZBIRANJE IN UPORABA PODATKOV

Ključna znanstvena moč raziskave SHARE temelji na panelnem pristopu, s katerim lahko zajamemo dinamiko procesa staranja. SHARE pridobiva podatke s ponavljajočim se anketiranjem istih posameznikov na vsaki dve leti. S podatki, zbranimi na tak način, lahko na primer analiziramo učinke reform na vedenje in blagostanje prebivalcev, ugotavljamo lahko vpliv življenjskega sloga posameznika na njegovo zdravje in še mnogo več. V okviru raziskave je potekalo tudi posebno zbiranje podatkov »SHARE-LIFE«, v katerem smo zbrali podatke o življenju anketirancev od njihovega otroštva naprej – podatke o partnerjih in otrocih, bivalnih pogojih skozi življenje,preteklih zaposlitvah ter zdravju in skrbi za zdravje skozi življenje. Ti podatki so zelo pomembni za razumevanje sedanjega zdravstvenega, ekonomskega in socialnega položaja anketiranih oseb.

Dodatna prednost raziskave SHARE je njena interdisciplinarnost. SHARE zapolnjuje sedanji raziskovalni vakuum med proučevanjem na eni strani ekonomsko-socialnih in na drugi strani zdravstvenih ter drugih, z njimi povezanih učinkov procesa staranja na ravni posameznika in družbe. Različni moduli vprašalnika namreč obsegajo številne zdravstvene,psihološke, ekonomske in socialne spremenljivke. Med zdravstvenimi kazalniki so na voljo tudi fizične meritve in biomarkerji, ki zagotavljajo objektivno oceno fizičnega zdravja posameznika. S tem SHARE postavlja znanstveno podlago za empirično raziskovanje procesa staranja na različnih področjih: v demografiji,ekonomiji, medicini, gerontologiji in sociologiji. Hkrati omogoča bolj kakovostno načrtovanje ustreznih ukrepov na številnih področjih, ki jih proces staranja prizadene: pokojninski sistem, sistem zdravstva in sistem dolgotrajne oskrbe,trg dela in izobraževanje, socialno skrbstvo in socialno politiko ter stanovanjsko področje. 

Strogo določene smernice in postopki izvajanja raziskave, ki so predhodno harmonizirani na ravni vseh sodelujočih držav, zagotavljajo mednarodno primerljive raziskovalne rezultate. Raziskava tako omogoča primerjavo med učinki različnih sistemov države blaginje na blagostanje, zdravje, ekonomski status, upokojevanje in socialno vključenost starejšega prebivalstva. Raziskava SHARE je harmonizirana tudi širše, z ameriško raziskavo o zdravju in upokojevanju (U.S. Health and Retirement Study − HRS) in angleško longitudinalno raziskavo staranja (English Longitudinal Study of Ageing− ELSA) ter je bila  zgled za razvoj številnih drugih raziskav o staranju povsod po svetu.

DOSTOP DO PODATKOV  

Podatki raziskave SHARE so brezplačno na voljo celotni znanstveni skupnosti, za dostop se je potrebno le registrirati. Vsa potrebna navodila za registracijo in dostop so predstavljena na nacionalni spletni strani projekta SHARE na zavihku dostop do podatkov – registracija uporabnika. Na spletni strani najdete tudi dodatne informacije o raziskavi SHARE, vso potrebno dokumentacijo za delo s SHARE podatki ter nekatere rezultate za Slovenijo z uporabo SHARE podatkov – prvo slovensko interdisciplinarno znanstveno publikacijo o pogojih staranja v Sloveniji in izzivih prihodnjih družbenih reform z naslovom Značilnosti starejšega prebivalstva v Sloveniji – prvi rezultati ter brošuro Kako Slovenci živimo v drugi polovici življenja, namenjeno širši javnosti.

Več raziskovalnih rezultatov z uporabo podatkov SHARE je na voljo na mednarodni spletni strani raziskave SHARE in na blogu SHARE.

Prejšnji članek

Delavnica konzorcija CLARIN za novince

Naslednji članek

Mednarodni teden podatkov 2018

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja