Uporaba računalniških programov za analizo besedilnih podatkov

V januarju 2021 smo izvedli dva spletna seminarja na temo analize besedilnih podatkov. Kot gostujočega predavatelja smo povabili dr. Urbana Boljko, ki je udeležencem predstavil računalniške programe za analizo besedilnih podatkov, ki so nedvomno dobra odločitev, kadar se raziskovalec_ka sooča z velikim številom besedilnih podatkov.
Videposnetka in predstavitve s spletnih seminarjev so dostopni med učnimi gradivi za uporabnike kataloga ADP. Vabljeni k branju o prednostih računalniških programov za analizo besedilnih podatkov.

Več o tem

Vrednote v prehodu XII

Konec januarja 2019 je na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) potekala predstavitev knjige Vrednote v prehodu XII, ki je zadnja v korpusu zajetnih knjig, ki dokumentirajo empirično delo Centra za raziskovanje javnega mnenja. Predstavitev je povezovala predstojnica CJMMK, dr. Brina Malnar, med govorci pa so bili raziskovalci FDV, ki so bili v preteklosti aktivno vključeni v ustvarjanje centra, bodisi kot anketarji, razvijalci anketnih vprašalnikov bodisi kot uporabniki podatkov. Več na blogu!

Več o tem

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – SHARE

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement inEurope) je interdisciplinarna mednarodna panelna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju ter socialnih in družinskih omrežjih več kot 120.000 posameznikov, starih 50 let ali več. V raziskavo je trenutno vključenih 27 evropskih držav in Izrael.
Več na blogu!

Več o tem

Uporabniška izkušnja sekundarne rabe podatkov: Samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu

Za blog ADP piše letošnja prejemnica Klinarjevega priznanja za najboljše zaključno delo, ki temelji na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov, Zala Turšič. V magistrski nalogi z naslovom »Samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu:osebne odločitve, prepričanja in pričakovanja na primeru Slovenije«, avtorica raziskuje vpliv neoliberalne teorije na delovanje akterjev na različnih ravneh.

Več o tem

Poročilo z delavnic o dostopu do raziskovalnih podatkov v Evropi

Skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA je v letu 2018 izvedla številne aktivnosti, med drugim tudi na področju promocije rabe podatkov, ki jih hranimo v arhivih družboslovnih podatkov. V ADP smo poleti izvedli tri kratke delavnice za študente, ki so se udeležili doktorske šole na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Raziskovalke s Fakultete za družbene vede predstavile prispevek na konferenci WAPOR 2018

Mag. Živa Broder, Center za raziskovanje javnega mnenja, FDV, poroča o udeležbi na mednarodni konferenci združenja za preučevanje javnega mnenja. Konferenca je potekala v Maroko, ob koncu junija 2018, slovenske raziskovalke pa so tam predstavile analizo podatkov slovenskega javnega mnenja na temo migracij in migrantov v obdobju od 2002 do 2016, ki sta ga zaznamovala gospodarska recesija in t. i. “begunska kriza”. Več v nadaljevanju!

Več o tem