Pričakovanja ljudi, ki živijo ob meji, ob vstopu Slovenije v schengenski prostor

V okviru Zbirke podatkov s področja etničnih in migracijskih študij smo v ADP objavili štiri javnomnenjske raziskave iz leta 2010, ki obravnavajo življenje prebivalcev ob meji s Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko. V štirih ločenih bazah so raziskovalke in raziskovalci iz ZRS Koper proučevali vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti. Zanimal jih je položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU ter pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije v schengenski prostor.

Podrobneje so se posvetili naslednjim temam: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengna, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Avtor: Anton Nikiforov.
Fotografija je na voljo pod licenco Priznanje avtorstva 3.0 Nedoločena (CC BY 3.0).

 Pri analizi podatkov so se osredotočili zlasti na izbrane vsebine:

  • poznavanje sosednjega jezika
  • pogostost in razlogi za obisk krajev na drugi strani meje
  • čezmejno sodelovanje
  • razumevanje pravic različnih segmentov etničnih skupin
  • odnos do večkulturnosti, večjezičnosti, etnično-kulturne mešanosti

V okviru raziskovanja so izdali dve objavi:

BUFON, Milan. Is it possible to “measure” the intensity of Cross-border cohesion? : a case study of Slovene border areas. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 23, št. 1, str. 165-176, tabele. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-1/bufon.pdf.  [COBISS.SI-ID 2420691].  

SEDMAK, Mateja. Kultura mešanosti : družbeno in politično prepoznavanje socialne kategorije mešanih ljudi. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 21, št. 2, str. 261-274, graf. prikazi. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 2131667]  

Vabljeni k ogledu raziskave, ki so znova aktualne v luči vstopa Hrvaške v območje Schengna.

Podatkovne objave

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. in Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: JMOOSM10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSM10_V1 

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. in Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: JMOOSA10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSA10_V1

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. in Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: JMOOSH10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSH10_V1

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. in Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: JMOOSI10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSI10_V1

Prejšnji članek

Raziskave o mladih v Sloveniji

Naslednji članek

Novanormalnost v Sloveniji, Hrvaškem, Srbiji in BiH v času epidemije covid-19

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja