Domov » skupnost

Prispevki: skupnost

blog, stroka »

[30 Jun 2020 | Brez komentarjev | Tagi: , , | anai]

RDA vozlišče Slovenije je konferenco z naslovom Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti zasnovalo kot sklepni dogodek projekta za vzpostavitev vozlišča, ki si je prizadeval povezati deležnike odprte znanosti v Sloveniji v aktivno delovno enoto, podpreti implementacijo načel Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov in Akcijskega načrta ter dvigniti kulturo deljenja raziskovalnih podatkov v slovenski raziskovalni skupnosti. Tem ciljem so sledili tudi prvi trije dogodki, ki jih organiziralo vozlišče, in sicer konferenci Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji in Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki ter delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki.

Več »

blog »

[12 Nov 2010 | Brez komentarjev | Tagi: , , | Janez Štebe]

Mojca,

zanimivo se je bilo pogovarjati včeraj o problemih odprtega dostopa. Mislim, da bi morali izkoristiti ugoden veter naklonjenosti do iniciativ prostega dostopa. Malce me skrbi ta skepsa, ki sem jo zaznal s strani knjižničarjev glede problematike urejanja dostopa do podatkov. A bomo že takoj na začetku videli v tem konkurenčne predloge? (raziskovalni podatki vs. raziskovalna literatura)

Več »

blog »

Tudi sam sem bil v podobni dilemi, ko sem se spraševal, kako nasloviti prispevek za bližnjo konferenco Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov. Ali govorimo o prostem dostopu ali o odprtem dostopu? Ker gre pri jeziku pogosto bolj za spontano rabo in občutek kot pa za strogo definirane pomene, sem občutku zaupal in sledil zgledu programskega odbora konference. Preprosto se mi zdi, da se na dostop bolje veže pridevek prost kot pa odprti. Res pa je, da smo v preteklosti že večkrat uporabljali tudi kombinacijo odprtega dostopa (npr. v zloženki ADP), verjetno bolj težeč k skladnosti v pripisovanju termina odprto v kontekstu gibanja za odprto znanost.

Več »