International Data Week 2023

V mednarodni skupnosti še vedno odmeva International Data Week, na svetovni ravni eno največjih strokovnih srečanj na temo raziskovalnih podatkov. Lanski »festival podatkov« je gostila salzburška univerza z oddelkom za geoinformatiko, prostorski podatki in analize pa so bili tudi ena od osrednjih tem srečanja. Pomenu prostorskega konteksta podatkov so organizatorji posvetili tudi odlično otvoritveno sekcijo, zanimivo tudi za tiste, ki se sicer ne ukvarjajo s prostorskim raziskovanjem. Več na blogu.

Več o tem

Vzpostavljanje podatkovnega svetovanja v Sloveniji

Junijsko srečanje slovenskega vozlišča RDA je bilo posvečeno podatkovnemu svetovanju, ki se tudi v Sloveniji postopoma profesionalizira oz. postaja specializirana dejavnost podpornih služb v znanstveno raziskovalni dejavnosti. Podatkovno svetovanje je vse bolj nepogrešljivo pri načrtovanju in odgovornem ravnanju z raziskovalnimi podatki v vseh fazah življenjskega kroga podatkov. Namen srečanja je bil predstaviti trenutno stanje in pogoje za izvajanje podatkovnega svetovanja v Sloveniji ter opredeliti najpomembnejše korake za nadaljnji razvoj te dejavnosti.

Več o tem

Zaključna konferenca RDA vozlišča Slovenije: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

RDA vozlišče Slovenije je konferenco z naslovom Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti zasnovalo kot sklepni dogodek projekta za vzpostavitev vozlišča, ki si je prizadeval povezati deležnike odprte znanosti v Sloveniji v aktivno delovno enoto, podpreti implementacijo načel Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov in Akcijskega načrta ter dvigniti kulturo deljenja raziskovalnih podatkov v slovenski raziskovalni skupnosti. Tem ciljem so sledili tudi prvi trije dogodki, ki jih organiziralo vozlišče, in sicer konferenci Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji in Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki ter delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki.

Več o tem

Delavnica o ravnanju z raziskovalnimi podatki 2020

V sredo, 11. marca 2020, smo preko spleta izvedli delavnico Ravnanje z raziskovalnimi podatki. Delavnico je skrbno načrtovala delovna skupina RDA vozlišča Slovenija za podporne dejavnosti, ki se sicer posveča podpori ravnanju z raziskovalnimi podatki, usposabljanju podpornih služb v raziskovalni dejavnosti in svetovanju za ponudnike storitev in njihove uporabnike. Več na blogu.

Več o tem

O odprtih raziskovalnih podatkih v Sloveniji

14. novembra 2019 je v Mariboru potekala konferenca z naslovom Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji. Konferenca je bila del sklopa dogodkov Odprte znanosti 2019*, ki se lahko pohvali s široko organizacijsko ekipo, v kateri so sodelovali Mlada akademija, Univerzitetna knjižnica Maribor, projekt NI4OS (National Initiatives for Open Science in Europe), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zavod Arnes ter RDA vozlišče Slovenija, ki ga v okviru projekta RDA Europe 4.0 koordinira Arhiv družboslovnih podatkov (ADP).

Več o tem