Vzpostavljanje podatkovnega svetovanja v Sloveniji

Junijsko srečanje slovenskega vozlišča RDA je bilo posvečeno podatkovnemu svetovanju, ki se tudi v Sloveniji postopoma profesionalizira oz. postaja specializirana dejavnost podpornih služb v znanstveno raziskovalni dejavnosti. Podatkovno svetovanje je vse bolj nepogrešljivo pri načrtovanju in odgovornem ravnanju z raziskovalnimi podatki v vseh fazah življenjskega kroga podatkov. Namen srečanja je bil predstaviti trenutno stanje in pogoje za izvajanje podatkovnega svetovanja v Sloveniji ter opredeliti najpomembnejše korake za nadaljnji razvoj te dejavnosti.

Več o tem

Izzivi publiciranja in citiranja podatkov v družboslovju

Ob 25. letnici delovanja ADP smo organizirali okroglo mizo z naslovom »Izzivi publiciranja in citiranja podatkov v družboslovju«. O zahtevah financerjev raziskav in izkušnjah slovenskih znanstvenih revij smo razpravljali s predstavnikom MIZŠ, dvema raziskovalcema in članoma uredniških odborov znanstvenih revij.

Več o tem

Zaključna konferenca RDA vozlišča Slovenije: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

RDA vozlišče Slovenije je konferenco z naslovom Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti zasnovalo kot sklepni dogodek projekta za vzpostavitev vozlišča, ki si je prizadeval povezati deležnike odprte znanosti v Sloveniji v aktivno delovno enoto, podpreti implementacijo načel Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov in Akcijskega načrta ter dvigniti kulturo deljenja raziskovalnih podatkov v slovenski raziskovalni skupnosti. Tem ciljem so sledili tudi prvi trije dogodki, ki jih organiziralo vozlišče, in sicer konferenci Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji in Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki ter delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki.

Več o tem

Konferenca: Odprta znanost 2019

V okviru sejma akademske knjige Liber.ac 2019 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekala konferenca Odprta znanost. Organizirala sta jo rektorat Univerze v Ljubljani (v okviru projekta OpenAIRE-Advance) in Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Več o vsebini na blogu!

Več o tem

Open Science Framework

»The Open Science Framework (OSF)« je odprto kodna spletna aplikacija, ki povezuje in podpira življenjski krog raziskovanja in omogoča znanstvenikom povečanje učinkovitosti in uspešnosti njihovega raziskovanja. Več o aplikaciji v nadaljevanju!

Več o tem

Okrogla miza ob izidu monografije projekta Odprti podatki

Ob izidu monografije Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, smo v ADP organizirali razpravo na temo odpiranja raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Razprava v obliki okrogle mize je potekala 6. maja 2014 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na okroglo mizo smo povabili šest razpravljavcev.

Več o tem