Nov priročnik: »The Open Science Training Handbook«

Ideje odprte znanosti sicer vse globje prodirajo v raziskovalno skupnost, z njimi se srečujemo že skorajda vsakodnevno. Toda kako od idej k dobrim in pravim rešitvam? V ADP v branje priporočamo nov priročnik, ki je namenjen zagovornikom odprte znanosti, ki želijo v raziskovalni skupnosti širiti dobre prakse in zanimive rešitve. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Foster Book Sprint: Razglednica iz Hannovra

Pod okriljem programa Foster Open Science je v sredini februarja 2018 potekal t.i. FOSTER Book Sprint. Organizatorji so med številnimi prijavljenimi izbrali 14 ekspertov ter jih povabili, da skupaj napišejo knjigo, ki bo v pomoč pri izvajanju usposabljanj na temo odprte znanosti. Srečanja se je udeležila tudi sodelavka ADP.

Več o tem

ADP prejel certifikat CoreTrustSeal

V Arhivu družboslovnih podatkov smo konec januarja 2018 prejeli osnovni certifikat zaupanja vrednega podatkovnega arhiva CoreTrustSeal. Pridobljeni certifikat potrjuje, da ADP svoje aktivnosti izvaja skladno s smernicami CoreTrustSeal različico 2017-2019, ki jih je določil odbor CoreTrustSeal. S pridobitvijo certifikata se je ADP kot prvi v Sloveniji pridružil 14 podatkovnim repozitorijem na svetu, ki so do sedaj uspela pridobiti omenjeni certifikat.

Več o tem

Predstavitev knjige Societal Enlightenment in Turbulent Times

Ob koncu januarja 2018 je na Dunaju, Avstrija, potekala predstavitev knjige Societal Enlightenment in Turbulent Times, ur. Brina Malnar in Karl H. Müller, ki je izšla pri Institut für Wissenschaft und Kunst, v zbirki Observing Social Sciences – Sozialwissenschaften beobachten. Poglavje smo prispevali tudi iz ADP. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Prevod tezavra ELSST v slovenščino

Ena od zahtev konzorcija CESSDA je, da države članice oz. izvajalci storitev pripravijo prevod tezavra ELSST v nacionalne jezike. V ADP smo za prevod tezavra v slovenski jezik poskrbeli v preteklem letu. Za razliko od ostalih članic smo se v sodelovanju s Clarin prevoda lotili s pomočjo programskih orodij. Več v nadaljevnanju.

Več o tem

ADP na Pedagoški tržnici

Na Fakulteti za upravo je 26. januarja 2018 potekala t.i. Pedagoška tržnica. Na dogodku so si zaposleni z Univerze v Ljubljani izmenjali izkušnje z izvajanjem kombiniranega učenja. Iz ADP smo predstavili možnosti rabe podatkov v učnem procesu. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Razvoj podatkovnih storitev v regiji

V okviru evropskega projekta CESSDA SaW, ki se je končal oktobra 2017, so med drugim nastali tudi načrti za ustanovitev arhivov družboslovnih podatkov. V ADP še s posebnim zanimanjem spremljamo razvoj podatkovnih storitev na Hrvaškem, Srbiji in drugih državah v regiji. Več v nadaljevanju!

Več o tem