Razvoj podatkovnih storitev v regiji

V okviru evropskega projekta CESSDA SaW, ki se je končal oktobra 2017, so med drugim nastali tudi načrti za ustanovitev arhivov družboslovnih podatkov. V ADP še s posebnim zanimanjem spremljamo razvoj podatkovnih storitev na Hrvaškem, Srbiji in drugih državah v regiji. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Nov Avstrijski arhiv družboslovnih podatkov (AUSSDA)

Ob koncu novembra smo se iz ADP udeležili slovesnosti ob otvoritvi novega Avstrijskega arhiva družboslovnih podatkov. V ADP precej pozornosti namenjamo povezovanju s sorodnimi arhivi podatkov, ki delujejo v regiji. Tako smo v preteklosti že imeli stike in sodelovali z dunajskim inštitutom WISDOM, ki se je med drugim ukvarjal tudi z dokumentiranjem družboslovnih podatkov. Več v nadaljevanju!

Več o tem