ADP je član ameriškega ICPSR

Pri iskanju si lahko pomagajte s katalogom. V kolikor pri snemanju ICPSR-jevih gradiv z interneta naletite na omejitev dostopa, lahko datoteko dobite preko ADP! Izpolnite naš obrazec za naročanje in nam ga pošljite, da vam uredimo dostop do željenih datotek.

Morda bo koga ob začetku šolskega leta še posebej zanimala zbirka gradiv, namenjenih kot pomoč pri poučevanju. Pod posebnimi ugodnostmi članstva se lahko prijavite na znano poletno šolo empiričnega družboslovja "Summer Program in Quantitative Methods of Social Research".

Vsa dodatna pojasnila dobite pri ADP kot slovenskem predstavniku ICPSR-a.

Prosimo, da o možnostih uporabe podatkov ICPSR-a obvestite svoje sodelavce in kolege na poštnih seznamih, kjer ste včlanjeni! Podatki so slovenski strokovni javnosti na voljo pod akcijskimi ugodnostmi brez članarine, zato je vredno to priložnost čim bolje izkoristiti!

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si