Seznam raziskav po
 

Vsebinska področja

V ADP uvrščamo podatke, ki bi lahko bili zanimivi za vnovično analizo. Kot nacionalni arhiv pokrivamo področje Slovenije. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko izdelane raziskave. Posebej dragoceni so podatki, zbrani na različnih časovnih točkah, primerni za analizo trendov, in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Zbrano gradivo pokriva naslednja področja:

 • BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
  • BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA, 11 raziskav
  • BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere, 5 raziskav
  • BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - načrtovanje in uporaba zemljišč, 1 raziskava
 • DELO IN ZAPOSLOVANJE
 • DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI
  • DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI, 12 raziskav
  • DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi, 4 raziskave
  • DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve, 12 raziskav
 • DRUGO
 • DRUŽBA IN KULTURA
 • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE, 85 raziskav
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družbena izključenost, 1 raziskava
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza, 18 raziskav
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo, 8 raziskav
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost, 18 raziskav
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - manjšine, 1 raziskava
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina, 38 raziskav
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - otroci, 1 raziskava
  • DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - spol in spolne vloge, 1 raziskava
 • GOSPODARSTVO
 • INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
 • IZOBRAŽEVANJE
 • NARAVNO OKOLJE
 • Ni kategorizirano
 • POLITIKA
 • POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE
  • POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE, 12 raziskav
  • POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje, 10 raziskav
 • PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI
 • PSIHOLOGIJA
 • TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
 • TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI
  • TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI, 4 raziskave
  • TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - kmetijstvo, gozdarstvo in podeželska industrija, 1 raziskava
  • TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - poslovno/industrijsko upravljanje in organizacija, 3 raziskave
 • ZDRAVSTVO
 • ZNANOST IN TEHNIKA
 • © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si