Kontakt

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

e: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
t: (01) 5805 292, (01) 5805 293
f: (01) 5805 294
ID številka za DDV: SI47607807

Janez Stebe
Janez Štebe
vodja arhiva
janez.stebe@fdv.uni-lj.si
t: 01 5805 292
soba: C 233


Irena Vipavc
Irena Vipavc Brvar
irena.vipavc@fdv.uni-lj.si
t: 01 5805 293
soba: C 232

empty
Sonja Bezjak
sonja.bezjak@fdv.uni-lj.si
t: 01 5805 209
soba: DS 10

empty
Brigita Bočkaj
brigita.bockaj@fdv.uni-lj.si
t: 01 5805 277
soba: C 232

empty
Irena Bolko
irena.bolko@fdv.uni-lj.si
t: 01 5805 211
soba: DS 10

empty
Maja Dolinar
maja.dolinar@fdv.uni-lj.si
t: 01 5805 211
soba: DS 10

Občasni sodelavci:
Ana Pavlišič
Sergeja Masten


Zoom in

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si