Iskanje po katalogih


ADP katalog Iskanje po opisih raziskav in podatkov v katalogu ADP. Poleg enostavnega je na razpolago napredno iskanje po posameznih poljih opisov, npr. po besedilu spremenljivk. Več o iskanju...Statističen urad Republike Slovenije Statistični urad Republike Slovenije (SURS) kot pooblaščeni izvajalec državne statistike razpolaga s širokim naborom kakovostnih mikropodatkov iz Letnega programa raziskovanj. Za dostop do statistično zaščitenih mikropodatkov SURS se je potrebno prijaviti skladno z navodili. Pripravljen je Seznam razpoložljivih mikropodatkov na SURS. Pri pripravi metapodatkov in mikropodatkov za uporabnike ADP sodeluje s SURS. Sodelovanje se širi tudi v sklopu mednarodnega projekta DwB. Izbrani mikropodatki SURS so v anonimizirani obliki na voljo tudi v ADP. Prav tako so za iskanje in seznanjanje z mikropodatki iz SURS v ADP na voljo popolni metapodatki. Na spletni strani SURS se nahaja tudi SI-STAT podatkovni portal, ki na enem mestu vsebuje povezave do statističnih podatkov, bodisi po tematskih področjih bodisi po presečnih pregledih vsebin. Več o sodelovanju ADP SURS >>

Katalog CESSDA CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) je krovna organizacija evropskih arhivov družboslovnih podatkov, katere član je, od leta 1999, tudi ADP. Organizacija se že od leta 1970 trudi izboljšati dostop do podatkov raziskovalcem in študentom. CESSDA portal ponuja enovit dostop do različnih raziskovalnih podatkov in metapodatkov držav članic, vključuje splošne družboslovne raziskave, volilne raziskave, longitudinalne raziskave, javnomnenjske ankete in popisne podatke. Med gradivi so poleg nacionalnih tudi mednarodni podatki nekaterih raziskav in za njihovo hrambo so pooblaščeni arhivi, ki so člani CESSDA. Uporabnikom ponujajo tako podatkovne datoteke kot tudi vprašalnike in hkrati spremenljivke znotraj datotek. Za dostop do mikropodatkov se je običajno treba prijaviti pri posameznem arhivu, ADP pa lahko pri tem posreduje.


alt= Od oktobra 2002 dalje ADP raziskovalcem, profesorjem in študentom iz Slovenije ponuja dostop do podatkovnih datotek in ostalih gradiv največjega družboslovnega arhiva na svetu, t.j. ICPSR - Inter-University Consortium for Political and Social Research iz ZDA. Njihov arhiv podatkov zajema izjemno bogato gradivo iz vseh najbolj znanih kontinuiranih raziskav v ZDA, s področij raziskav volitev, kriminologije, demografije in ekonomije, splošnega družboslovja, zgodovine, pedagogike in drugih. Obsega tudi vrsto primerjalnih datotek ter pomembnejših raziskav iz nekaterih drugih držav. Kvalitetni podatki iz ICPSR-ja so zagotovilo za dobre raziskave in pomembne objave! Več ...


Ostali katalogi za iskanje podatkov


Katalog ESS Evropska družboslovna anketa (ESS) je akademsko vodena družboslovna anketa, namenjena prikazovanju in raziskovanju medsebojne povezanosti institucionalnih okolij posameznih držav s stališči, mnenji in navadami njenih prebivalcev. ESS je bila do leta 2008 izvedena že štirikrat, raziskava pokriva več kot 30 držav in vključuje stroga določila glede izpolnjevanja metodoloških meril kakovostne priprave in izvedbe ankete.ZACAT Gesis-ov katalog za sprotno analizo dostopnih podatkov ZACAT vključuje široko ponudbo podatkov družboslovnih raziskav. Posebej pomembni so mikro podatki Evrobarometrov in Mednarodne splošne družboslovne ankete (ISSP). Katalog nacionalnih raziskav obsega preko 1000 enot, ponujajo pa tudi možnosti iskanja po vprašalnikih, dostop do statističnih mikropodatkov, zbirk politoloških gradiv za analizo vsebine besedil, podatke za zgodovinske analize, družbene indikatorje, ipd.


Katalog SIstory Portal Zgodovina Slovenije - SIstory, je spletni portal namenjen prostemu online dostopu do različnih verificiranih digitalnih vsebin, objavljenih na spletu. Portal upravlja INZ in je brezplačno dostopen javnosti na spletnem naslovu www.sistory.si.


Sorodne ustanove


V pregled arhivu sorodnih ustanov vključujemo znanstveno-informacijske centre z drugih znanstvenih področij ter ustanove, ki se ukvarjajo z drugimi področji informacijske ponudbe, kot so bibliografske zbirke, informacije o tekočih znanstvenih projektih ipd. Pregled vključuje tudi tuje in specializirane arhive družboslovnih podatkov ter sorodne ustanove, ki nudijo dostop do podatkov za sekundarno uporabo in gradiv raziskav (vprašalniki, metodologija, tabele, poročila, publikacije)

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si