Lestvica lustracije in politika tranzicijske pravičnosti v post komunističnem svetu

Dr. Peter Rožič je v prispevku predstavil svojo raziskavo, v kateri je preučeval definicijo lustracije in uporabo lustracijskih zakonov v post komunističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope ter bivše Sovjetske zveze. Poleg ključnih izsledkov raziskave je v prispevku predstavil tudi metodologijo zbiranja podatkov. Podatkovna datoteka je dostopna v ADP. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Repozitorij jezikovnih podatkov CLARIN.SI

CLARIN.SI je podatkovna infrastruktura, ki domačim in tujim raziskovalcem omogoča dostop do slovenskih podatkovnih virov. Raziskovalni skupnosti so na voljo jeziko(slo)vni podatki, seveda predvsem o slovenščini. Več o CLARIN.SI v nadaljevanju piše Tomaž Erjavec.

Več o tem

Predaja podatkov v ADP preko ownCloud

V Arhivu družboslovnih podatkov smo poskrbeli, da je predaja podatkov v naš arhiv varna, zanesljiva in kar se da enostavna. Raziskovalci nam lahko gradiva svojih raziskav predajo preko aplikacije ownCloud, ki teče na našem lastnem […]

Več o tem

Odprta znanost, prost dostop do podatkov

Tudi sam sem bil v podobni dilemi, ko sem se spraševal, kako nasloviti prispevek za bližnjo konferenco Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov. Ali govorimo o prostem dostopu ali o odprtem dostopu? Ker gre pri jeziku pogosto bolj za spontano rabo in občutek kot pa za strogo definirane pomene, sem občutku zaupal in sledil zgledu programskega odbora konference. Preprosto se mi zdi, da se na dostop bolje veže pridevek prost kot pa odprti. Res pa je, da smo v preteklosti že večkrat uporabljali tudi kombinacijo odprtega dostopa (npr. v zloženki ADP), verjetno bolj težeč k skladnosti v pripisovanju termina odprto v kontekstu gibanja za odprto znanost.

Več o tem