Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov

V ADP smo organizirali delavnico za knjižničarje z naslovom Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki. Z delavnico smo se navezali na predlog politik za dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji ter na Obzorje 2020, ki kot novost vpeljuje načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. Več o izhodiščih in programu delavnice v prispevku.

Več o tem

Okrogla miza ob izidu monografije projekta Odprti podatki

Ob izidu monografije Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, smo v ADP organizirali razpravo na temo odpiranja raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Razprava v obliki okrogle mize je potekala 6. maja 2014 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na okroglo mizo smo povabili šest razpravljavcev.

Več o tem

Avtorske pravice in digitalno okolje

Avtorske pravice so pogosto ovira za projekte, ki želijo narediti digitalne podatke bolj dostopne. To vprašanje je so omenjali kolegi na predstavitvi portala SI-DIH. Omenja ga še sveži “Manifesto of The New Global Data Generation”, […]

Več o tem

Odprt dostop, manj možnosti za znanstvene prevare

Prednost odprtega dostopa do podatkov v znanosti je med drugim tudi ta, da zmanjšuje možnost znanstvenih prevar, ker omogoča preverljivost rezultatov raziskovanj in zaključkov, izpeljanih na podlagi zbranih podatkov. Kot nazoren primer pomembnosti odprtega dostopa […]

Več o tem

Informiranje o projektu

Da bi s projektom Odprti podatki lahko na preprost način seznanili še večji krog ljudi, smo pripravili letak s kratko predstavitvijo in osnovnimi informacijami o projektu. Dokument lahko natisnete in ga uporabite za predstavitev projekta […]

Več o tem