Uporabniška izkušnja sekundarne rabe podatkov: Samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu

Za blog ADP piše letošnja prejemnica Klinarjevega priznanja za najboljše zaključno delo, ki temelji na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov, Zala Turšič. V magistrski nalogi z naslovom »Samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu:osebne odločitve, prepričanja in pričakovanja na primeru Slovenije«, avtorica raziskuje vpliv neoliberalne teorije na delovanje akterjev na različnih ravneh.

Več o tem

Uvodno srečanje projekta DataverseEU na Dunaju

V organizaciji Avstrijskega podatkovnega arhiva (AuSSDA) se je na Dunaju odvilo uvodno srečanje projekta DataverseEU, ki poteka pod okriljem Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA). V projekt je vključen tudi ADP, cilj pa je razviti stabilno in trajno repozitorijsko storitev za članice CESSDA.

Več o tem

Medijska pismenost in predšolski otroci v Sloveniji

Dr. Andrej Kovačič, FAM, piše o raziskavi »Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016«, ki smo jo objavili v katalogu ADP. Raziskava je potekala v slovenskih vrtcih in prikazuje, kako so medijem izpostavljeni predšolski otroci, v domačem okolju in v okviru organiziranega varstva, in kako njihovi starši in vzgojitelji.

Več o tem

Švicarski podatkovni arhiv FORS izpostavlja 5 raziskav

Konzorcij CESSDA ERIC tokrat z namenom promoviranja  sekundarne rabe kakovostnih podatkov, predstavlja Švicarski podatkovni arhiv – FORS. FORS je nacionalni strokovni center za področje družboslovja v Švici. V nadaljevanju izpostavljamo 5 večjih in pomembnejših raziskav oz. programov, katerih podatki so na voljo za sekundarno rabo. Več v nadaljevanju.

Več o tem