Švicarski podatkovni arhiv FORS izpostavlja 5 raziskav

Povzeto po izvirniku, objavljenem na CESSDA ERIC.

Konzorcij CESSDA ERIC tokrat z namenom promoviranja  sekundarne rabe kakovostnih podatkov, predstavlja Švicarski podatkovni arhiv – FORS.

FORS je nacionalni strokovni center za področje družboslovja v Švici. Izboljšuje in podpira raziskovalno področje ter raziskovalcem omogoča dostop do  informacij in podatkov za sekundarno rabo.

FORS izpostavlja 5 večjih raziskav, nekaj jih je dostopnih tudi v angleškem jeziku.

 1. Švicarska panelna raziskava o gospodinjstvih (Swiss household panel – SHP): cilj raziskave je spremljanje družbenih sprememb, zlasti dinamike spreminjanja življenjskih razmer v državi. SHP predstavlja edinstveno bazo podatkov za Švico, financira pa jo švicarska nacionalna znanstvena fundacija.
  Zbiranje podatkov poteka na letni ravni in se je začelo leta 1999 z vzorcem 5074 gospodinjstev.

  Zanimivost:
  V Švici je leta 2015 bilo zaposlenih več žensk kot leta 1999. Številka je med temi leti narasla od 57% do 66% v nemsko govorečem delu države, od 53% do 57% v francosko govorečem delu in od 46% do 51% v italijansko govorečem delu. Kljub temu skupnemu trendu se delovni vzorci za ženske še vedno razlikujejo glede na jezikovne regije, kar je odraz kulturnih, družbenih in političnih razlik.

 2. Projekt SELECTS je vključen v več različnih mednarodno primerjalnih raziskovalnih programov, na primer Študije volilnih sistemov (CSES) in Primerjalna anketa o kandidatih (CCS). V raziskovalnem projektu Selects sodeluje več oddelkov politične znanosti z različnih univerz v Švici. S pomočjo projekta je Švica lahko preučila volilno vedenje zadnjih štirih nacionalnih volitev.
  Projekt se je pričel leta 1995 s ciljem, da na mednarodni ravni povezati raziskovanje volitev in volilnih sistemov. Podatki iz projekta Selects ter integrirani niz podatkov Ankete o primerjalnih kandidatkah (CCS) , ki vključuje 32 volitev iz 24 držav, so dostopni preko švicarskega FORS.

  Zanimivosti:
  Medtem ko je na švicarskih nacionalnih volitvah leta 1995 sodelovalo le 39% žensk, je udeležba v letu 2015 dosegla 46%. Leta 1995 se je volitev udeležilo 18% žensk, starih med 18 in 24 let, ter 24% moških v isti starostni skupini.
  Razlika med spoloma pri politični participaciji se počasi zmanjšuje. Medtem ko je leta 1995 razlika med moškimi in ženskami, starimi 45 let in več, znašala 12%, se je na zadnjih volitvah zmanjšala na 9 odstotnih točk.Volivci na levi strani politične osi se bolj zanimajo za politiko. Njihova udeležba na zveznih volitvah se je od leta 1995 do leta 2015 povečala za 11%, iz 48% na 59%. Nasprotno, politična udeležba stagnira med tistimi, ki se postavljajo na desno stran. Medtem ko jih je na parlamentarnih volitvah leta 1995 sodelovalo 59% sodelovalo, se je ta delež leta 2015 zmanjšal na 55%.

 3. VOTO: v okviru projekta VOTO raziskovalci po vsakih zveznih volitvah analizirajo razloge volivcev za sodelovanje na volitvah. VOTO poteka od jeseni 2016, ko je nasledil pretekle raziskave VOX. Da bi zagotovili primerljivost raziskav, so vsa ključna vprašanja vključena tudi v obeh, tako v VOX kot v VOTO raziskavah.

  Zanimivosti:
  Samski so manj politično participatorni. O udeležbi na zadnjih volitvah je med samskimi poročal manj kot vsak drugi. Med poročenimi sta se zadnjih volitev udeležila dva od treh državljanov. Razlika med tema dvema skupinama je bila med letoma 1981 in 1990 v povprečju 14%, v zadnjem desetletju pa se je povečala na 26 odstotkov. Najmanj zahteven volilni predlog v zadnjih 35 letih je bila pobuda za uvedbo državnega praznika na švicarski nacionalni dan 1. avgusta. 92% respondentov v raziskavi VOTO je poročalo, da je to bila precej enostavna volilna odločitev. Za bolj zapleten primer, to je predlog davčne reforme v letu 2008, je 61% vprašanih odgovorilo, da je to bila težka volilna odločitev.

 4. V okviru raziskave MOSAiCH – ISSP (Measurement and Observation of Social Attitudes in Switzerland) se zbira podatke o vrednotah in stališčih Švicarjev glede pomembnih, aktualnih družbenih vprašanj. MOSAiCH je del mednarodne ISSP raziskave, ki teče od leta 1984 in danes vključuje že več kot 50 držav članic z vsega sveta. Švica se je aktivnostim v okviru ISSP priključila leta 1987.Vprašalnik raziskave MOSAiCH sestavljajo v trije deli: prvi je o socio-političnih in demografskih temah in ostaja nespremenjen. Drugi del je aktualni modul ISSP, tretji pa vsebuje dodatna vprašanja, zbrana z javnim razpisom švicarske akademske skupnosti. Raziskava MOSAiCH omogoča pregled podatkov za celo Švico, podatki pa so časovno in mednarodno primerljivi.

  Zanimivost:
  Skoraj 80% državljanov Švice bi uživalo v plačani službi, četudi ne bi potrebovali denarja.
   

 5. V okviru raziskave TREE (Transitions from Education to Employment) se raziskuje izobraževalne in zaposlitvene poti oseb, ki so predčasno zaključile šolanje v Švici. Gre za prvo longitudinalno študijo na nacionalni ravni. Prva kohorta (TREE1) je zajemala vzorec 6000 mladih, ki so predhodno sodelovali v raziskavi PISA leta 2000 in so še istega leta zapustili obvezno šolanje.
  Raziskava s takšnim vzorcem je potekala med leti 2001 in 2007, dva panela pa so izvedli še leta 2010 in 2014. Naslednji panel je načrtovan za leto 2019 (s povprečno starostjo respondentov 35 let).
  Longitudinalna raziskava tistih, ki so zapustili srednjo šolo (TREE2), se je pričela leta 2016. S takšno razširitvijo raziskav na kohorte je Švica ena izmed redkih držav po svetu, ki lahko izvaja primerjalne analize med kohortami.

Več na: https://www.cessda.eu/Consortium/Communication/News/CESSDA/Did-you-know-that-staying-single-lowers-political-turnout#_ftnref1

Lausanne (Vir: Christian Mehlführer, 2008; Wikimedia Commons)
Prejšnji članek

Očetje med službo in skrbjo za otroke

Naslednji članek

Nov Avstrijski arhiv družboslovnih podatkov (AUSSDA)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.