Empirični podatki v jezikoslovju

Ana Slavec poroča o 5. ReLDI seminarju o empiričnih podatkih v jezikoslovju, ki se ga je udeležilo 50 udeležencev iz vseh držav nekdanje Jugoslavije. Potekal je od 21. do 23. junija 2017 na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani. Več v nadaljevanju!

Več o tem

9 zmožnosti Excela, ki jih morate poznati, če delate s podatki

Dr. Ana Slavec je pripravila kratka navodila za uporabo programa Excel, ki so nam lahko v pomoč, če želimo analizirati podatke iz ADP. Predstavila je uporabo tistih funkcij, ki jih tudi sama najpogosteje uporablja in ocenjuje, da bodo lahko v pomoč tudi drugim. Hkrati vabi, da ocenite, kako uporabna so po vašem mnenju navodila. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Kako pisati znanstvene članke

V aprilu 2017 je na FDV potekala delavnica za pisanje znanstvenih člankov, ki jo je vodila prof. dr. Sandra Torres z Univerze v Uppsali na Švedskem. Ana Slavec iz ADP je za nas kratko povzela koristne napotke in praktične namige. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Politična participacija mladostnikov v Sloveniji  

Sodelavci iz Inštituta RS za socialno varstvo so leta 2016 opravili študijo o aktivnem državljanstvu mladih. Za blog ADP so spregovorili o tem, kako so se lotili raziskave, o težavah z dostopom do podatkov in o tem, kako so jih rešili. Podrobneje so predstavili izbor kvalitativnih podatkov o izbrani populaciji ter kvantitativne podatke, ki so jih črpali iz zakladnice Arhiva družboslovnih podatkov. V prispevku predstavijo tudi ključna spoznanja iz raziskave. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Marčevsko srečanje uporabnikov odprtih podatkov

Marca 2017 je v Ljubljani potekalo prvo letošnje srečanje “Open data”, ki je namenjeno vsem, ki podatke pridobivajo, čistijo, obdelujejo, analizirajo, vizualizirajo, ali pa jih to področje kako drugače zanima. V imenu ADP sem se ga udeležila dr. Ana Slavec. O tem poroča v nadaljevanju!

Več o tem