Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana

Fakulteta za socialno delo je leta 2012 za Mestno občino Ljubljana izvedla raziskavo o ugotavljanju potreb starih ljudi, ki živijo v MOL. Avtorice so se v raziskavi osredotočile na naslednje življenjske okoliščine: področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa, ki so pomembno povezane s potrebami starih ljudi, saj potrebe niso odvisne le od osebnih značilnosti posameznikov. Podatke iz raziskave so objavile v ADP. Več o raziskavi preberite v nadaljevanju!

Več o tem

Raziskava o kitajskih turistih v Sloveniji in Črni gori

Kitajski trg ponuja veliko priložnosti in izzivov za slovenska podjetja. Leta 2016 je 156 milijonov kitajskih turistov prečkalo meje svoje države, obisk kitajskih turistov se povečuje tudi v Sloveniji. V ADP smo objavili raziskavo o pričakovanjih, karakteristikah in motivaciji za potovanje kitajskih turistov v Sloveniji in Črni gori. Dr. Andrej Raspor v nadaljevanju predstavi podrobnosti!

Več o tem

Mediji in srednješolci v Sloveniji

Dr. Andrej Kovačič s Fakultete za medije je v prispevku predstavil podatkovno zbirko Mediji in srednješolci (2016). Podatki imajo velik potencial za ponovno rabo in so skupaj z drugo dokumentacijo dostopni v Arhivu družboslovnih podatkov. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Lestvica lustracije in politika tranzicijske pravičnosti v post komunističnem svetu

Dr. Peter Rožič je v prispevku predstavil svojo raziskavo, v kateri je preučeval definicijo lustracije in uporabo lustracijskih zakonov v post komunističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope ter bivše Sovjetske zveze. Poleg ključnih izsledkov raziskave je v prispevku predstavil tudi metodologijo zbiranja podatkov. Podatkovna datoteka je dostopna v ADP. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Politična participacija mladostnikov v Sloveniji  

Sodelavci iz Inštituta RS za socialno varstvo so leta 2016 opravili študijo o aktivnem državljanstvu mladih. Za blog ADP so spregovorili o tem, kako so se lotili raziskave, o težavah z dostopom do podatkov in o tem, kako so jih rešili. Podrobneje so predstavili izbor kvalitativnih podatkov o izbrani populaciji ter kvantitativne podatke, ki so jih črpali iz zakladnice Arhiva družboslovnih podatkov. V prispevku predstavijo tudi ključna spoznanja iz raziskave. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Podatki ADP na Metini listi

V ADP želimo prispevati k popularizaciji znanosti, zato v sodelovanju z Metino listo začenjamo z novo rubriko, v kateri bodo predstavljena zanima raziskovalna dela, utemeljena na raziskovalnih podatkih. Spoznanja lahko temeljijo na izvirnih podatkih ali na podatkih, ki so jih ustvarili drugi. Raziskovalke in raziskovalce vabimo k sodelovanju. Več v nadaljevanju!

Več o tem