Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana

Fakulteta za socialno delo je leta 2012 za Mestno občino Ljubljana izvedla raziskavo o ugotavljanju potreb starih ljudi, ki živijo v MOL. Avtorice so se v raziskavi osredotočile na naslednje življenjske okoliščine: področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa, ki so pomembno povezane s potrebami starih ljudi, saj potrebe niso odvisne le od osebnih značilnosti posameznikov. Podatke iz raziskave so objavile v ADP. Več o raziskavi preberite v nadaljevanju!

Več o tem