Skupnost raziskovalcev, združenih v RDA

V prispevku na kratko predstavimo zvezo Research Data Alliance, katere namen je s pomočjo skupnosti raziskovalcev graditi infrastrukturo za odprto deljenje podatkov. Zvezo sestavljajo delovni in interesne skupine, članstvo v njih je brezplačno. Preverite, katere so še posebej zanimive za družboslovce.

Več o tem

Kako organizirati delavnico?

V okviru projekta FOSTER Open Science je spomladi izšel priročnik z naslovom Open Science Training Handbook, o katerem smo že poročali na blogu ADP.
Tokrat vas želimo opozoriti na poglavje z naslovom »Organizacijski vidiki«, v katerem smo avtorji skušali strniti praktične nasvete za organizacijo delavnic. Več v nadaljevanju!

Več o tem

Poročilo z delavnic o dostopu do raziskovalnih podatkov v Evropi

Skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA je v letu 2018 izvedla številne aktivnosti, med drugim tudi na področju promocije rabe podatkov, ki jih hranimo v arhivih družboslovnih podatkov. V ADP smo poleti izvedli tri kratke delavnice za študente, ki so se udeležili doktorske šole na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Direktiva o avtorskih pravicah in interes raziskovalne skupnosti

Cilj direktive je urediti okoliščine čezmejne uporabe avtorsko zaščitenih vsebin v digitalnem okolju. Dobršen del vsebine se nanaša na besedilno in podatkovno rudarjenje v povezavi z raziskovalno dejavnostjo. Ker so evropski poslanci v začetku julija 2018 predlog vrnili v javno obravnavo, vas vabimo, da se seznanite z vsebino direktive.

Več o tem

Etnografija 2.0.: novi pristopi za razumevanje načinov življenja

Organizatorja, Filozofska fakulteta (UL) in ZRC SAZU, sta simpozij zasnovala na vprašanju, kako je mogoče z digitalnimi orodji in pristopi posodobiti in nadgraditi etnografijo. Govorci so razpravo dopolnjevali z odgovori na še eno vprašanje, ki se glasi: Ali je »klasična« etnografija v informacijski dobi še vedno smiselna za razumevanje človeških navad in praks – in ali je sploh možna? Več v nadaljevanju!

Več o tem

Podatkovna objava – še en znanstveni rezultat

Vsakršna objava podatkov na spletu še ni podatkovna objava. Da bi podatki, ki ste jih zbrali oz. ustvarili, postali uporabni v čim širšem smislu in za namene, ki jih morda niste predvideli v svojem projektu, jih morate objaviti na ustrezen način in na pravem mestu. Le tako jih bodo lahko našli, do njih dostopali in jih razumeli tudi tisti, ki s samim projektom in avtorji niso tako ali drugače povezani. Več v nadaljevanju.

Več o tem

Odprti dostop v humanistiki na Filozofski fakulteti UL

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 22. maja 2018 pod okriljem Znanstvene založbe potekal simpozij z naslovom Odprti dostop v humanistiki. Organizatorja srečanja, Filozofska fakulteta (UL) in Univerza v Ljubljani (partner projekta OpenAIRE o evropski infrastrukturi odprtega dostopa do rezultatov raziskav), sta z vabljenimi gosti osvetlila problematiko razvoja raziskovalne infrastrukture s področja humanistike in posredno tudi družboslovja.

Več o tem

Psihologi o varstvu osebnih podatkov

Iz ADP smo se udeležili srečanja Dnevi psihologov, ki je potekalo v organizaciji Društva psihologov Slovenije in Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze 11. maja 2018, v Mariboru. Srečanje so zaznamovale vsebine iz nove Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki v strokovni javnosti prinašajo precej odprtih vprašanj. Vabljeni govorci so na srečanju podali tudi priporočila o dobrih praksah in primere slabih praks.

Več o tem

Vrednote v prehodu XI

V obdobju 1997–2016 je pod skupnim naslovom Vrednote v prehodu doslej izšlo že deset zajetnih knjig, ki dokumentirajo celoten korpus empiričnih raziskav Centra za raziskovanje javnega mnenja na FDV. Vsebina zadnje, enajste knjige, obsega pregledno urejene podatke iz Evropske družboslovne raziskave (ESS),  metodološko nedvomno najkakovostnejšega mednarodnega projekta te vrste. Več na blogu!

Več o tem