Vrednote v prehodu XI

Piše: Živa Broder, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

V obdobju 1997–2016 je pod skupnim naslovom Vrednote v prehodu doslej izšlo že deset zajetnih knjig, ki dokumentirajo celoten korpus empiričnih raziskav Centra za raziskovanje javnega mnenja na FDV. Javnomnenjski podatki raziskave, ki se zbirajo od leta 1968 nepretrgano do danes, so izjemnega pomena, saj omogočajo longitudinalno raziskovanje in primerjavo v mednarodnem prostoru.

V doslej objavljenih desetih knjigah so objavljeni popolni prikazi in opisi dvaindevetdesetih terenskih raziskav, oprtih na reprezentativne vzorce in ob uporabi anketne metode. V te raziskave je bilo vključenih okoli 150.000 prebivalcev Slovenije. Raziskovanje je potekalo v sklopu najmanj 100 nacionalnih in 40 mednarodnih raziskovalnih projektov.

Vsebina zadnje, enajste knjige obsega pregledno urejene podatke iz Evropske družboslovne raziskave (ESS),  metodološko nedvomno najkakovostnejšega mednarodnega projekta te vrste. Raziskava ESS že od leta 2001 vsake dve leti meri stališča, vrednote in vedenjske vzorce različnih populacij v več kot tridesetih državah.

Knjiga vsebuje tri uvodne študije, sicer pa ne zajema poglobljenih analiz. Gre za osnovni nivo prikaza izsledkov, namreč medčasovne in mednarodne sumarnike, frekvenčne prikaze. Iz tega pa lahko uporabnik-analitik izve:

  • kakšna vprašanja so bila zastavljena,
  • kakšna je osnovna porazdelitev  odgovorov,
  • kakšne so v grobem spremembe v času in
  • kam se v evropskem prostoru umešča Slovenija.

Knjiga tako predstavlja idealno izhodiščno za postavljanje raziskovalnih vprašanj in hipotez za raziskovalce, študente in ostale analitike. Je predvsem splošno povabilo k študijam in znanstvenim analizam, saj so praktično vse raziskave iz zbirke Vrednote v prehodu t.im. general purpose surveys, torej ankete s splošnimi cilji, narejene metodološko kar najbolj kvalitetno in z namenom, da ponudijo najširše analitične možnosti družboslovnim raziskovalcem različnih smeri. Naslednji korak tako predstavljajo različni končni uporabniki, ki podatke umestijo v teoretične koncepte, razvijajo teorije o družbi ali informirajo javne politike.

Mednarodne podatkovne datoteke so na uporabniku prijazen način dostopne na spletni strani ESS ter v katalogu ADP.

Prejšnji članek

Raziskava Študijski krožki v zakladnici ADP

Naslednji članek

Nov spletni obrazec za opis raziskave v ADP

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja