Dan odprtih podatkov 2020

Dan odprtih podatkov je mednarodni vsakoletni dogodek za ljubitelje podatkov, ki z uporabo odprtih podatkov povezujejo in gradijo rešitve zapletenih družbenih vprašanj skupaj z zainteresirano javnostjo. Njegov namen je predvsem širiti zavest o pomembnosti in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe. 7. marca je potekal že deseti Dan odprtih podatkov, v okviru katerega so potekali različni dogodki doma in po svetu. 

V Sloveniji smo Dan odprtih podatkov obeležili dan prej, 6. marca, z dogodkom z istoimenskim naslovom, ki je potekal na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v Ljubljani. Letošnji  Dan odprtih podatkov smo praznovali na prav poseben način, in sicer z ustanovitvijo  Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI Hub). Dogodka smo se udeležili tudi iz Arhiva družboslovnih podatkov.

Dogodek so otvorili Igor Zorko, podpredsednik GZS in predsednik Združenja za informatiko pri GZS, Kristina Valenčič, direktorica Urada za razvoj digitalnih rešitev (Direktorat za informacijsko družbo in informatiko) Ministrstva za javno upravo ter dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana.

Prvi del je potekal v znamenju svečanosti ob ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI Hub), ki bo usmerjalo razvoj v smeri odpiranja podatkov in njihove ponovne uporabe, z namenom, da se razvijejo podjetniške, družbene in socialne vrednosti odprtih podatkov. Pobudnika ustanovitve sta Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (projekt ODEON – Open data for European iNovation  – programa Interreg Mediterranean) in Gospodarska zbornica Slovenije (IKT-Horizontalna mreža), ob podpori Ministrstva za javno upravo (Gospodarska zbornica Slovenije 2020; Ministrstvo za javno upravo 2020).

Foto: Irena Vipavc Brvar

Glavne aktivnosti Stičišča odprtih podatkov Slovenije bodo:

  • spodbujanje uporabe ter širjenje razpoznavnosti OPSI portala,
  • zavzemanje za večjo podporo političnih odločevalcev za odpiranje podatkov,
  • spodbujanje razvoja mehanizmov za financiranje uporabe odprtih podatkov v nevladnem sektorju in v gospodarstvu,
  • zavzemanje za tvorno sodelovanje vseh akterjev in deležnikov na področju uporabe odprtih podatkov in ponovne uporabe odprtih podatkov in
  • zavzemanje za aktivno sodelovanje z mednarodnimi partnerji in vozlišči (hubi) iz držav članic EU (Gospodarska zbornica Slovenije 2020; Ministrstvo za javno upravo 2020).

Ustanovni dokument so podpisali  Andreja Lampe, vodja IKT horizontalne mreže pri Združenju
za informatiko in telekomunikacije (GZS), dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. in mag. Kristina Valenčič z Direktorata za informacijsko družbo in informatiko Ministrstva za javno upravo (Gospodarska zbornica Slovenije 2020; Ministrstvo za javno upravo 2020).

Pred samim podpisom so na temo pomembnosti stičišča na okrogli mizi razpravljali še predstavniki portala OPSI, projekta Odeon, mreže NVO ter predstavnica IKT horizontalne mreže iz GZS. Tekom razprave je bilo večkrat izpostavljeno, da je podatkov veliko, vendar jih je potrebno narediti ustrezno dostopne, uskladiti protokole za izmenjavo in določiti metapodatkovne strukture. Le tako bomo lahko ustvarjali nove poslovne rešitve in reševali odprta družbena vprašanja. Povezovati je potrebno gospodarstvo, nevladne organizacije, lokalno skupnost in akademski svet. V okviru dela nevladnih organizacij je bil izpostavljen portal Register divjih odlagališč in pomembnost dostopa do registrov rabe javnega denarja, torej transparentnosti delovanja, s čimer odpiramo demokratično družbo. Predlaga se tudi boljša izkoriščenost obstoječih podatkov za strateške odločitve države in poslovnih subjektov. 

Foto: Irena Vipavc Brvar

V nadaljevanju dogodka je sledil posvet z različnimi strokovnjaki in deležniki na temo uporabe odprtih podatkov v inovacijskem ekosistemu, prednostih uporabe podatkov za gospodarstvo in predstavitev dosedanjih dobrih praks. 

Mag. Aleš Veršič, vodja portala OPSI, je izpostavil pomembnosti dostopa in deljenja podatkov preko programskih vmesnikov, pri čemer bo potrebno posebno pozornost nameniti tehničnim vidikom odpiranja podatkov velike vrednosti. Mednje se uvrščajo geoprostorski podatki, podatki opazovanja zemlje in okolja, meteorološki podatki, statistični podatki, podatki o družbah in lastništvo družb ter mobilnost.

Aleš Pevc, vodja projekta ODEON (Open Data for European Open Innovation), je med cilji projekta izpostavil pregled in analizo stanja na področju uporabe odprtih podatkov z vidika podjetniške in tržne vrednost odprtih podatkov v SIoveniji. Gre za podporo inovativnim podatkovnih stičiščem (podjetja, raziskovalne ustanove, itd.) z namenom razvoja inovativnih izdelkov in storitev ter vzpostavitve podjetniške, tržne in socialne vrednost odprtih podatkov.

Mag. Peter Medica in mag. Željko Gudžulić sta nam na kratko predstavila še izhodišča projekta DEAS. Namen projekta je povečati vrednost izkoriščanja razpoložljivih (povezanih) odprtih podatkov za nove inovacije, povečanje konkurenčnosti območja Alp in pospeševanje procesa njegove digitalizacije. DEAS namerava izboljšati vrednost uporabe odprtih podatkov za javne službe in podjetja ter se bo osredotočil na strateške sektorje območja Alp, kot so okolje, turizem in mobilnost. 

V sekciji predstavitve dobrih praks uporabe odprtih podatkov so bili predstavljeni Interaktivni prikaz podatkov državnega proračuna, Integrity watch in aplikacija  Avtolog, ki jo morajo nujno preizkusiti kupci rabljenih avtomobilov. 

Vsi udeleženci dogodka smo lahko z izpolnitvijo Pisma o nameri izrazili interes za sodelovanje pri ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije, s čimer bomo lahko prispevali k njegovemu še bolj aktivnemu razvoju.  

 

 

VIRI: 

Gospodarska zbornica Slovenije. (2020). Dan odprtih podatkov s svečano ustanovitvijo Stičišča odprtih podatkov Slovenije. Dostopno prek: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Dogodki/ID/3550 

Ministrstvo za javno upravo (2020, 6. marec). Ob Dnevu odprtih podatkov ustanovili Stičišče odprtih podatkov Slovenije. Dostopno prek:  https://www.gov.si/novice/2020-03-06-ob-dnevu-odprtih-podatkov-ustanovili-sticisce-odprtih-podatkov-slovenije/ 

Prejšnji članek

Srečanje skupine za komunikacijo pri konzorciju CESSDA

Naslednji članek

Delavnica o ravnanju z raziskovalnimi podatki 2020

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja