Podatki na temo migracij v Evropi

Pišeta: Sergeja Masten in Brigita Bočkaj

Migracije predstavljajo izziv, s katerim se danes soočajo vse države na svetu, tema pa je deležna veliko pozornosti tudi zaradi aktualnih družbeno-političnih razmer. Posledično migracije postajajo vse bolj zanimiva raziskovalna tema.

Nekaj pozornosti ji je v letu 2018 namenila tudi skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA, pri kateri so pripravili spletni seminar  z naslovom »Data in Europe: Migration« ter na enem mestu zbrali pomembnejše podatke, ki so raziskovalcem lahko v pomoč pri razumevanju tega pojava v sodobnih okoliščinah.

Spletni seminar lahko imenujemo kar »vodič«, saj sta predavatelja Kitty Lymperopoulou iz Univerze v Manchestru in Reinhard Schunck iz nemškega arhiva GESIS skozi eno-urni seminar predstavila nekaj primerov zanimivih in kakovostnih virov podatkov na temo migracij. S praktičnimi primeri sta prikazala, kako uporabljati vire, govorila pa sta tudi o težavah, ki se pojavljajo predvsem pri zbiranju podatkov o migracijah.

Slika 1: Iskanje po švedskem arhivu SND

KJE IN KAKO PRIDOBITI NAJPOMEMBNEJŠE, BOGATE TER ZANIMIVE PODATKE O MIGRACIJAH

Predavatelja priporočata rabo podatkov, ki so dostopni pri že uveljavljenih in zaupanja vrednih arhivih družboslovnih podatkov. Podatke o migracijah je tako mogoče najti pri vseh arhivih znotraj konzorcija CESSDA ter tudi drugih.  Arhivi v svojih katalogih ponujajo različne raziskave o mednarodnih migracijah.

I. Iskanje podatkov:

Na začetku seminarja smo izvedeli, da je iskanje gradiv zelo preprosto. Temu priča primer iskanja po   švedskem arhivu SND, kjer poteka tako, da v iskalnik po podatkih vpišeš želeno ključno besedo, v našem primeru »migracije«, in dobiš veliko število zadetkov (slika 1).

Na podoben način poteka iskanje gradiv v drugih arhivih, prav tako v Katalogu ADP (slika 2).

V Katalogu ADP na spletni strani je na voljo več načinov prikaza raziskav. Prikažete si lahko seznam vseh raziskav. Mogoče jih je razvrstiti po kriterijih, kot so serija, vsebinska področja, avtor, leto podatkovne objave in podobno. Iskalnik na spletni strani uporabnikom omogoča tudi iskanje raziskav po ključnih besedah. Podobno velja tudi v drugih arhivih.

Slika 2: Iskanje po katalogu ADP

Predavatelja sta slušatelje seznanila še z informacijo, da CESSDA pripravlja nov, skupni katalog raziskav vseh arhivov, združenih v konzorciju, kar bo v prihodnosti raziskovalcem dodatno olajšalo iskanje podatkov v Evropi.

Predavatelja sta med drugim govorila tudi o vrstah dostopa do podatkov ( v ADP so na voljo različni dostopi).

VIRI PODATKOV NA TEMO MIGRACIJ

Angleški arhiv UKDS

Predavateljica Kitty Lymperopoulou je predstavila nekaj virov v angleškem arhivu UKDS. Pojasnila je, da je zbiranje podatkov zelo kompleksno in zahtevno delo.

Navedla je primer zbiranja podatkov o migrantih – spremljajo vse, katerih država rojstva se razlikuje od njihovega stalnega prebivališča, osebe, ki spremenijo svojo državo običajnega prebivališča za določeno časovno obdobje ter druge tokove ljudi (delovne migracije, itd.).

Izpostavila je nekaj raziskav iz Združenega kraljestva:

The UK Data Census: Raziskava popisa populacije v UK se izvaja vsakih 10 let, zadnja je bila izvedena v letu 2011.

European Labor Force Survey (Anketa o delovni sili): je evropska serija raziskav, ki se izvaja na letni ravni (vsako leto sodeluje različno število držav) že od leta 1983. Mikropodatki so na voljo na portalu EUROSTAT, prav tako pa o raziskavi najdemo veliko pomembnih informacij v drugih arhivih. Na primer v MISSY, kjer pod okriljem nemškega arhiva GESIS hranijo metapodake uradnih statistik ter na portalu CIMES, ki hrani metapodatke evropskih statistik. Metapodatki Ankete o delovni sili, ki se je izvajala v Sloveniji, so dostopni tudi v katalogu ADP.

International Passenger Survey: v okviru te raziskave na letnem vzorcu raziskujejo dolžino bivanja potnikov, ki v Združeno kraljestvo pridejo skozi glavna pristanišča in letališča.

Slušatelje pa je opozorila še na dve raziskavi: National Insurance Number Registrations in Flag 4 GP registrations.

Nemški arhiv GESIS

V arhivu GESIS so za lažje iskanje podatke združili v naslednje kategorije:

Študije Migracij in migracijskih odločitev: najdemo lahko agregirane historične podatke za Nemčijo.

Študije o integraciji priseljencev:  nemške migracijske tokove so precej zaznamovali državljani Turčije, kar je razvidno tudi iz raziskovalnih preferenc. Predavatelj je omenil raziskave: 2000 Families: Migration Histories of Turks in Europe, Causes and Consequences of Socio-Cultural Integration Processes among New Immigrants in Europe in druge.

Študije o odnosih do migracij: splošna nemška družboslovna raziskava ALLBUS poteka od leta 1980.

Na spletni strani kataloga GESIS so na voljo še druge izbrane študije o migracijah.

Vsebine s področja migracij vsebujejo tudi druge evropske mednarodne raziskave. Primera dveh kakovostnih mednarodnih raziskav sta  Evropska družboslovna raziskava (ESS) in Mednarodna splošna družboslovna anketa.

KAKO UPORABITI PODATKE O MIGRACIJAH

Predavatelji so na praktičnih primerih prikazali, kako lahko sorodne podatke iz različnih držav  medsebojno primerjamo ali združujemo  ter tako dobimo bogate rezultate, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju tematike.

 

Posnetek spletnega seminarja je dostopen na spletni strani konzorcija CESSDA. Priporočamo!

Prejšnji članek

ISCCRO’18: Nove uporabe statističnih metod za izboljšanje sveta

Naslednji članek

Napredne raziskovalne metode: Kako napovedovati prihodnost?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja