Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi

V okviru projekta Odprti podatki smo v začetku marca 2013 v Arhivu družboslovnih podatkov organizirali delavnico z naslovom Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi. Nanjo so bili povabljeni predstavniki raziskovalcev – ustvarjalcev podatkov ter predstavniki znanstvenih in literarnih revij financiranih z javnimi sredstvi. Dogodka se je udeležilo deset predstavnikov, ki so z različnimi izkušnjami in izhodiščnimi položaji, prispevali kritičen pogled na predlog politik.

Predstavitev predloga politik smo začeli z uvodnim pojasnilom, kaj sploh so raziskovalni podatki kot ciljni objekt politik. Na predstavitvah ali delavnicah se vedno znova srečamo z zelo nizko ravnjo seznanjenosti sodelujočih glede same vsebine problema dostopa do raziskovalnih podatkov. Sam predlog politik se prav tako prične s preambulo, ki utemeljuje kontekst potrebe po vzpostavitvi politik, se pravi, zaradi zagotovitve dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi, kot javnega dobrega. To prispeva k napredovanju znanstvenih spoznanj in večji preglednosti znanosti ter v celoti k izboljšanju kakovosti znanosti ob istih vloženih sredstvih. Izpostavljamo dejstvo, da so ti cilji tako v interesu znanstvene skupnosti kot tudi financerja, ki skrbi za učinkovitost znanstvenega sistema. Ovire na tej poti so organizacijske in kulturne.

Potrebno je vzpostaviti storitve za podporo ravnanju s podatki, da se zagotovi njihova dostopnost in uporabnost za druge. Glede kulturnih okoliščin pa je potrebno izboljšati informiranost o koristih deljenja podatkov z drugimi in spremeniti kulturo ‘lastništva’ nad podatki v obliki monopoliziranja njihovega izkoriščanja. Tako izhajamo iz ugotovitve, da je potrebno gibalo sprememb zelo jasna opredelitev odgovornosti posameznih deležnikov, ki jo lahko dosežemo ravno z zavezujočimi določili politik. Podobno ugotavljajo razne mednarodne organizacije (EU, OECD, UNESCO), ki koordinirajo oblikovanje strategij posameznih držav.

Sam dokument politik izhaja iz ključnih vlog in odgovornosti, ki smo jih identificirali v okviru projekta:
1. Obveznosti ustvarjalcev podatkov, ki so dolžni zagotoviti pravočasen, maksimalno odprt dostop do podatkov.
2. Infrastrukturne podporne storitve in storitve digitalne hrambe, ki so naloga podatkovnih centrov.
3. Odločevalci na vseh nivojih odločanja, katerih odgovornost je oblikovanje politik in nadzor ter zagotovilo pogojev za njihovo izvajanje.

To je le en izsek iz poročila o delavnici, ki je v celoti dostopno tukaj.

Na voljo je tudi poročilo Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji, informacije o delavnici Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji ter dodatne informacije o delavnici Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi.

Prejšnji članek

Opening Data Servicer in Social Sciences – Mednarodna konferenca

Naslednji članek

Arhiviranje spletnih strani

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja