Opening Data Servicer in Social Sciences – Mednarodna konferenca

V okviru projekta SERSCIDA je v Beogradu 21. in 22. marca,  potekala mednarodna konferenca z naslovom Opening Data Servicer in Social Sciences.

Konferenca je bila namenjena srečanju raziskovalcev – bodočih uporabnikov podatkovnih storitev, potencialnih nosilcev podatkovnih servisov – zastopani so bili informacijski strokovnjaki in predstavniki raziskovalnih inštitutov,  kot tudi financerjev  v državah projektnih partnerjev iz ciljne regije (Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija) . Na konferenci so projektni partnerji predstavili svoje dosedanje delo in izsledke preučevanj stanja v državah regije. Sledile so predstavitve dela podatkovnih arhivov in organizacij razvitejših evropskih arhivov, članic organizacije CESSDA. K temu so svoje dodali uporabniki, torej raziskovalci, ki uporabljajo tako dostopna gradiva. Zadnji dan pa smo zaključili s predstavitvami in razpravo na temo Odprtega dostopa, ki je zajemal tako odprti dostop do publikacij, ki je v državah že delno razvit, kot odprti dostop do raziskovalnih podatkov, ki je sedaj postal vroča tema v okviru debat in pobud za odprti dostop v znanosti.

Udeleženci so pokazali interes za podatkovne storitve, obenem pa so razprave tekle v smeri kdo bi lahko takšno storitev nudil. Nekateri komentarji so šli v smer, da so trenutno potekajoči študiji, tako bibliotekarstva kot drugod, zastareli in da diplomanti šolanja ne zaključijo z ustreznimi znanji s področja IT, ki so danes potrebna. Obenem bo potrebno razmisliti tudi o dolgoročnem financiranju tega servisa, ki pa je v trenutni finančni situaciji, v kateri se nahajajo vse države regije, kljub izrecni podpori predstavnikov vlad nekoliko negotovo. Skupna ugotovitev je bila, da bo potrebno pazljivo načrtovanje, da se maksimalno izkoristijo možnosti vzpostavljenega sodelovanja in tako zagotovi učinkovito in ne predrago podatkovno infrastrukturo. Veliko obeta zlasti delovanje nove organiziranosti evropskega CESSDA.

Razšli smo se polni idej in spodbud za nadaljnje delo, ki bo tako člane ožje projektne skupine kot potencialne bodoče sodelavce čakalo v naslednjih mesecih.

Več o konferenci

Prejšnji članek

Neenaka razvitost podatkovnih storitev in infrastrukture v Sloveniji

Naslednji članek

Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi