Nekaj etičnih dilem pri vključevanju študentov v raziskovalno delo

Spodbuda za blog je nastala v okviru seminarja ADP Načrtovanje ravnanja s kvalitativnimi raziskovalnimi podatki: primer Spomin na medije v Jugoslaviji, ki je potekal 7. septembra 2021. Gosta seminarja sta bila dr. Jernej Amon Prodnik in dr. Jernej Kaluža iz Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede, ki sta se sprehodila skozi življenjski krog podatkov in predstavila nekaj dilem in rešitev, ki vodijo do kakovostne podatkovne objave. Med drugim tudi vprašanje etične dileme vključevanja študentov v raziskovalno delo. 

Več o tem

Sestanek pri Science Europe

Sodelavec ADP se je 9. decembra 2016 udeležil drugega sestanka delovne skupine Science Europe, natančneje delovne skupine za pripravo protokola za pripravo načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Več v nadaljevanju!

Več o tem