Obisk v Kölnu

V Kölnu v Nemčiji sta konec novembra 2019 potekala dva dogodka, ki smo se ju udeležili tudi  sodelavci Arhiva družboslovnih podatkov – 26. novembra je potekalo letno srečanje Delovne skupine za zaupanje oz. CESSDA Trust Group, 27. in 28. novembra 2019 pa je potekala dvodnevna delavnica CESSDA Training Days. Oba dogodka je organiziral nemški podatkovni center GESIS.

1. delovni dan: Delavnica skupine za zaupanje pri CESSDA (CESSDA Trust Workshop)

Prvi delovni dan v Kölnu je potekal v znamenju varnega dostopa do raziskovalnih podatkov pri evropskih družboslovnih arhivih, ki so člani združenja CESSDA ERIC. Delavnice se je udeležilo 19 oseb.

Srečanje je bilo namenjeno pregledu obstoječega stanja na področju tehničnih in varnostnih vidikov delovanja arhivov v luči prijave za pridobitev oziroma obnovitev osnovnega certifikata zaupanja vrednih arhivov CoreTrustSeal (CTS), ki ga sestavlja 16 zahtev.

Ključno načelo konzorcija CESSDA je, da morajo izvajalci storitev zaupati drug drugemu in da jih  kot zaupanja vredne prepoznajo tudi uporabniki storitev. To vključuje raziskovalce (dajalce podatkov in uporabnike podatkov), financerje (ministrstva), univerze, nacionalne statistične urade. Delovna skupina za zaupanje oz. CESSDA Trust Group ta cilj podpira tako, da izvaja  podporo pri pridobitvi/obnovitvi CTS.

Arhivi se pri prijavi pogosto soočajo s podobnimi izzivi – npr. da osebje, ki prijavo pripravlja, pogosto ni vključeno v tehnične vidike delovanja organizacije in tako ne pozna ozadja pri zagotavljanju tehnične podpore in varnosti; poznavanje tega je ključno pri uspešni prijavi za pridobitev CTS. Ker so bile zahteve za pridobitev CTS v letu 2019 posodobljene, je bil cilj predstavnike arhivov seznaniti z novostmi ter odgovoriti na najpogostejša vprašanja, s katerimi se arhivi soočajo pri procesu prijave. Arhivi, ki so že pridobili certifikat, so delili svoje izkušnje in drugim arhivom svetovali, da bodo pri svoji prijavi karseda uspešni.

ADP je certifikat zaupanja vrednega arhiva pridobil v letu 2018. Naša naloga za leto 2020 bo, da certifikat obnovimo in tako dokažemo, da delujemo zanesljivo in kakovostno.

O lanskoletnem srečanju skupine za zaupanje pri CESSDA, ki je potekalo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in ga je organiziral ADP, si lahko preberete na blogu ADP.

CESSDA Training days, prvi dan (Foto: Sergeja Masten)

2. in 3. delovni dan: CESSDA dnevi usposabljanja (CESSDA Training Days)

Drugi in tretji delovni dan sta bila namenjena usposabljanju članov arhivov konzorcija CESSDA. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno predvsem članom arhivov, ki se z delom v arhivu šele spoznavajo, oziroma arhivom, ki so pričeli delovati šele nedavno.  Člani arhivov, ki delujejo že dalj časa, smo z novimi člani delili izkušnje in primere dobrih praks, izmenjevali pa smo tudi ideje in možnosti za nadaljnja sodelovanja, ki bi izboljšala delovanje arhivov v Evropi.

Prvi dan usposabljanja smo pričeli s skupinsko delavnico, ki jo je vodil Jonas Recker (GESIS). Namen timskega dela je bil ugotoviti in analizirati različne vloge in pomen arhivov pri hrambi raziskovalnih podatkov. Vprašanja, o katerih smo razpravljali, so bila: kakšne podatke arhiviramo, kdo so dajalci in uporabniki podatkov, s kakšnimi ovirami in tveganji se soočamo pri digitalni hrambi in kakšna znanja in veščine uporabljamo pri tem.

Seznanili smo se z nedavnimi aktivnostmi CESSDE. Mari Kleemola (FSD) je predstavila CESSDA podatkovni katalog, v katerem se združujejo informacije o vseh podatkih, ki jih hranimo arhivi konzorcija CESSDA. V katalog je trenutno vključenih 17 arhivov (med njimi tudi ADP), CESSDA pa si obeta, da bodo sčasoma vključeni vsi člani konzorcija.

V nadaljevanju je Libby Bishop (GESIS) s kratkimi informativnimi videi predstavila delovanje kontroliranega besedišča (Controlled Vocabulary Services), ki ga je CESSDA razvila za svoje arhive, da ustvarijo metapodatkovne zapise na način, da so med seboj primerljivi in smiselni, ko so združeni v skupni katalog in tako uporabnikom olajšajo razumevanje, iskanje in uporabo podatkov. Predstavila je tudi metapodatkovni model CESSDA (CMM) ter video na temo arhiviranja podatkov družbenih omrežij. Kratki informativni videi so pri GESIS nov komunikacijski format, namenjen tako uporabnikom kot izvajalcem podatkovnih storitev. Alexander Jedinger (GESIS) je predstavil primere dobrih praks pri urejanju metapodatkov in dokumentacije pri anketnih podatkih. Ob koncu prvega delovnega dne je Jonas Recker (GESIS) predstavil orodje SowiDataNet, ki bo, ko bo implementirano in dokončno razvito, predstavljalo varno okolje za samoarhiviranje raziskovalnih podatkov, nekoč pa tudi glavno vstopno točko podatkov v GESIS-ov arhiv. Za več informacij o aplikaciji spremljajte naš blog.

Tema drugega dneva usposabljanja je bilo povezovanje podatkov – Johannes Breuer (GESIS) je predstavil povezovanje anketnih podatkov in podatkov družbenih medijev, Stefan Jünger (GESIS) pa povezovanje anketnih podatkov z geo-lokacijskimi točkami. Seraphim Alvanides (GESIS) nas je vodil skozi praktično delo v programu QGIS, kjer smo v prostor umestili podatke Evropske volilne raziskave (EES). Drugi dan smo zaključili s primeri dobrih praks pri upravljanju z velikim podatkovjem v programskem paketu CharmStats Pro (Inge Brentel, GESIS) ter spoznali, kako poteka harmonizacija družboslovnih raziskovalnih podatkov v praksi (Katharina Blinzler, GESIS).

Več o programu CESSDA Training days si lahko ogledate na spletni strani GESIS.

Tridnevni obisk v Kölnu je bil zelo pomemben za pridobitev novega znanja, deljenje izkušenj in druženje s kolegi iz arhivov iz cele Evrope. Medsebojna podpora in učenje za našo skupnost pomeni, da se bo kakovostno razvijala in maksimalno prispevala k razvoju znanosti tudi v prihodnosti.

 

Prejšnji članek

A visit from Lithuania

Naslednji članek

O odprtih raziskovalnih podatkih v Sloveniji

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.