Domov » blog, stroka

Poročilo iz delavnice CESSDA Trust: Tehnični in varnostni vidki CoreTrustSeal certifikata

10 October 2018 Brez komentarjev Maja Dolinar

Na Fakulteti za družbene vede je 27. septembra 2018 v okviru Strokovnega seminarja CESSDA  potekala delavnica skupine CESSDA Trust. Delavnice so se udeležili predstavniki 13 različnih evropskih arhivov, ki so člani CESSDA in partnerskih organizacij ter predstavniki glavne pisarne CESSDA.

Organizatorji so delavnico namenili izboljšanju razumevanja tehničnih in varnostih vidikov delovanja arhivov v luči priprave prijave za pridobitev Osnovnega certifikata zaupanja vrednih arhivov CoreTrustSeal, ki ga sestavlja 16 zahtev. Ključno načelo združenja CESSDA ERIC je, da morajo izvajalci storitev zaupati drug drugemu in da jih  kot zaupanja vredne prepoznajo tudi uporabniki storitev. To vključuje raziskovalce (dajalce podatkov in uporabnike podatkov), financerje (ministrstva), univerze, nacionalne statistične urade. Delovna skupina za zaupanje oz. CESSDA Trust Group ta cilj podpira tako, da izvaja  podporo arhivom, ki skušajo pridobiti Osnovni certifikat zaupanja vrednega arhiva CoreTrustSeal.

Preteklo delo delovne skupine CESSDA Trust je pokazalo, da so vprašanja, povezana s tehnično in z varnostno infrastrukturo izziv za arhive, ki pripravljajo samoocenjevanja po zahtevah Osnovnega certifikata. Razlog za to se morda skriva v dejstvu, da osebje, ki navadno pripravlja samoocenjevalno prijavo, ni dodobra seznanjeno  z delovanjem tehničnih strani organizacij oz. v tovrstno delo ni neposredno vključeno.

CESSDA Trust Workshop 2018, 27. september, Ljubljana

Cilj delavnice je bil svetovati in pomagati pri pripravi samoocene tistim izvajalcem podatkovnih storitev pri CESSDA, ki certifikata še nimajo, kot tudi tistim, ki že razmišljajo o podaljšanju pridobljenega Osnovnega certifikata. Veliko evropskih arhivov, združenih v CESSDA ERIC, je namreč že pridobilo Osnovni certifikat, ki velja za obdobje 2017–2019, in bo moralo prijavo v prihodnjih letih podaljšati. Eden takšnih je tudi Arhiv družboslovnih podatkov (glej preteklo objavo na blogu).

Osnovni certifikat obravnava vprašanja tehnične in varnostne infrastrukture v okviru zahtev 15 (Tehnična infrastruktura) in 16 (Varnost), vendar pa se tehnološki in varnostni vidiki pojavljajo tudi znotraj ostalih zahtev (zahteve 0–14). V živahni razpravi in izmenjavi izkušenj med arhivi smo določili vrsto vprašanj in dejavnosti arhivov, ki jih velja upoštevati pri pripravi prijave za Osnovni certifikat zaupanja vrednih arhivov CoreTrustSeal. Še zlasti smo se osredotočili na identifikacijo potrebnih dokazil (dokumentov, zabeleženih delovnih postopkov, internih navodil itd.), ki jih morajo arhivi predložiti prijavi oz. jih ustrezno predstaviti na svojih spletnih straneh, s čimer bodo podkrepili svojo prijavo.

Program in predstavitve delavnice skupine CESSDA Trust si lahko ogledate na spletni strani dogodka.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>